شهروند- یافته های جدید بر اساس تحقیقات چندین دانشگاه معتبر کانادایی نشان می دهد که بسیاری از کانادایی ها برای اینکه بتوانند هزینه داروهای خود را پرداخت کنند از بسیاری هزینه های دیگر زندگی صرف نظر می کنند. به عنوان مثال حدود ۷۳۰,۰۰۰ نفر در هزینه های غذا صرفه جویی می کنند و حدود ۲۳۰,۰۰۰ نفر دیگر مجبورند برق و گرمایش کمتری مصرف کنند تا بتوانند هزینه ی نسخه های دارو های خود را بپردازند.

در میان استان های مختلف کانادا، شهروندان کبک به این لحاظ در بهترین وضعیت هستند و می توانند هزینه های داروی خود را برآورده کنند و بیشتر نسخه های این شهر به داروخانه منتهی می شود، اما شهروندان بریتیش کلمبیا بدترین وضعیت را برای خرید دارو دارند و بسیاری از ساکنان این شهر ترجیح می دهند که داروهای خود را خریداری نکنند. نخریدن دارو عواقب بدتری دارد و در بسیاری از موارد باعث شده است که مردم به دلیل وخامت اوضاع به اورژانس بیمارستان مراجعه کنند.

در استان انتاریو از ابتدای سال ۲۰۱۸ کودکان و جوانان تا زیر سن ۲۵ سال می توانند داروهای خود را مجانی تهیه کنند؛ قانونی که علی رغم هزینه ی بالایی که بر عهده دولت گذاشته است بار بسیار سنگینی را از دوش بسیاری از خانواده ها برداشته است.