شهروند- بیل مورنو، وزیر دارایی، روز سه شنبه در ضمن سخنانش اعلام کرد اگرچه همچنان موارد زیادی برای بحث و بررسی وجود دارد، اما بودجه سال جدید دولت فدرال تاریخ ۲۷ فوریه اعلام خواهد شد. این روزها حزب نیودمکرات فشار زیادی به دولت لیبرال وارد می کند و می خواهد که با نابرابری اقتصادی مقابله کند، اتفاقی که در دولت لیبرال به قول ایشان بدتر شده است.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودمکرات می گوید که طبقه متوسط کانادا با معضلاتی همچون بیکاری و بی ثباتی شغلی به شدت دست و پنجه نرم می کند و نمی تواند نیازهای اولیه زندگی اش را به راحتی فراهم کند. همچنین حزب نیودمکرات از دولت جاستین ترودو می خواهد که با ناقضان مالیاتی مبارزه کند و از این طریق جلوی افراد پولداری که سرمایه های خود را به خارج کانادا و بهشت های مالیاتی می برند، گرفته شود.

یکی از دیگر تقاضاهای احزاب مختلف از دولت لیبرال تصمیم گیری برای برنامه سراسری بیمه دارو برای تمام کانادایی هاست که بیشتر به لیست آرزوها شباهت دارد و همگان آرزوی این را دارند که روزی به تحقق بپیوندد.

همچنین ایجاد مسکن با قیمت مناسب و رسیدگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی مردمان بومی کانادا از دیگر خواسته های احزاب، بویژه حزب نیودمکرات از دولت لیبرال فدرال است.