شهروند- در ابتدای ماه فوریه به چندین هزار نیروی کار ماهر که متقاضی مهاجرت به استان کبک هستند گفته شد که بررسی پرونده های آنها به طور موقت متوقف شده است. یک قاضی دیوان عالی بعد از دوشنبه دستور داد که وزیر مهاجرت استان کبک بررسی این پرونده ها را از سر بگیرد تا متقاضیان بتوانند گواهینامه انتخاب استان کبک را دریافت کنند. این گواهینامه برای دریافت اقامت دائم از دولت فدرال کانادا ضروری است. این دستور قانونی که به تلاش و خواست بسیاری از وکلای این حوزه انجام شده است اولین اقدام قانونی به این شکل است.

نخست وزیر کبک، سیمون جولین بارت (Simon Jolin-Barrette) اعلام کرد که به رای دادگاه احترام می گذارد اما دولت او در صدد است تا سیستم مهاجرت به این استان را با استناد به ماده ی قانونی شماره ۹ مدرن سازی کند.

بر اساس این ماده ی قانونی حدود ۱۸۰۰۰ پرونده ی مهاجرت به این استان متوقف خواهد شد که با احتساب خانواده های درخواست کننده ها جمعیتی حدود ۵۰,۰۰۰ نفر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. جولین بارت می گوید که با تغییر قوانین همچنان امکان مهاجرت به این استان وجود دارد اما شیوه ی مهارت زبان فرانسه و بازار شغلی این استان مورد توجه قرار خواهد گرفت.