جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸، در یکی از اتاق های شهرداری نورت یورک، سخنرانی علی جوادی رهبر حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار شد.

شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 

سخنرانی علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تورنتو


 


 علی جوادی

جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸، در یکی از اتاق های شهرداری نورت یورک، سخنرانی علی جوادی رهبر حزب اتحاد کمونیسم کارگری برگزار شد.

هما ارجمند، عضو موسس و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، علی جوادی را به عنوان بنیانگزار اتحاد کمونیسم کارگری که هم اکنون در رأس آن قرار دارد، معرفی کرد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری با جدا شدن ۳۵ تن از اعضای حزب کمونیست کارگری از این حزب در تاریخ ۱۷ می ۲۰۰۷(۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۶) تشکیل شد.

علی جوادی در نظرخواهی شهروند از سازمان های سیاسی درباره ی مسائل روز ایران، خود را چنین معرفی کرد: نام سیاسی من علی جوادی است. در سال ۱۳۳۲ در تهران متولد شدم. دارای لیسانس ریاضی، فوق لیسانس تحقیقات عملیاتی و دکترای ریاضیات کاربردی هستم. و در حال حاضر علاوه بر فعالیت حرفه ای سیاسی به تحقیق و تدریس با عنوان پرفسور دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس مشغول کار هستم.

فعالیت سیاسی چپ و کمونیستی را از نوجوانی آغاز کردم. در حال حاضر دارای سمت دبیر کمیته مرکزی در حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستم. حزب اتحاد کمونیسم کارگری حزبی مارکسیستی در ادامه سنت کمونیسم منصور حکمت است.


 

جوادی در سخنانش با اشاره به تغییراتی که در دهه ی ۶۰ و ۷۰ به وجود آمده بود و ظهور جنبش های اجتماعی و ضد جنگ در آن زمان گفت: امروز هم جهان کنونی دچار تغییراتی ست.

او برای توضیح این تغییرات پرسش هایی را مطرح کرد: این تغییرات چیست؟ مولفه های تغییر چه چیزهایی ست؟ و چه چشم اندازی در برابر انسان قرار می دهد؟

جوادی افزود: دوره ای به پایان رسیده است. دوره ی عروج ریگانیسم و تاچریسم در دهه ۸۰. دوران تعرض به حقوق کارگران و حقوق مدنی، درهم شکستن اعتصابات کارگری در آمریکا.

سخنران از مشخصه های این دوران یاد کرد و گفت: جنبش هایی که در آمریکای لاتین و اروپا وجود داشتند، داشت به پایان خودش می رسید و سرمایه داری مدل بازار آزاد را گسترش می دادند. اوج آن فروریزی دیوار برلین بود که مبلغین سرمایه داری آن را پایان کمونیسم و تلاش بشریت برای ایده آل های بزرگ تعبیر کردند. آنها گفتند جامعه دیگر مسئول نیست و باید فرد گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. سقوط بلوک شرق تعرضی به هر چه آرمانخواهی و سوسیالیزم تلقی شد، و ما امروزه در حال مشاهده ی پایان آن دوران هستیم.

جوادی با اشاره به بحران اقتصادی پدیدآمده  در جهان گفت: مرکز بحران در آمریکاست اما تمام پیکره ی جهان سرمایه داری را در بر گرفته است. الن گرینسپن (رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا) میگوید ما فکر نمی کردیم بازار سرمایه داری این قدر بی رحم باشد. ما شاهد بازگشت مارکس به صحنه هستیم.

سخنران مروری کرد به وضعیت آمریکا و مشخصه های دوران بعد از جنگ سرد و دوران یکه تازی و تک ابرقدرتی آمریکا را برشمرد و به وضعیتی که در افغانستان و عراق به وجود آورد اشاره و علت مادی این تغییرات را بحران اقتصادی عنوان کرد.

او همچنین دلایل ویژه بحران اقتصادی حاضر را برشمرد و از عوارض آن بیکارسازی ها و رکود اقتصادی و انقباض سیستم مالی را نام برد و افزود: این بحران فقط اقتصادی نیست و پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی متفاوتی به دنبال آورده، نمونه ی آن در یونان است که حدود یک هفته است در اعتصاب و جنگ و گریز به سر می برد.

جوادی ظهور فاشیسم، گرایش های ارتجاعی ـ مذهبی را جزو بحران های سیاسی که در پی بحران اقتصادی پس از دو جنگ اول و دوم جهانی به وجود آمدند، نام برد.

هما ارجمند و علی جوادی 

او افزود: دوران یکه تازی آمریکا عملا به پایان رسیده. امروزه هشت کشور صنعتی تبدیل می شوند به مذاکرات بین ۲۰ کشور بزرگ تا ضررهایشان را تقسیم کنند.

رهبر اتحاد کمونیسم کارگری با اشاره به وضعیت چین و اینکه قطب جدیدی نمی تواند به سادگی شکل بگیرد، افزود: جامعه بشری برای تغییر گام هایی برداشته. اگر در آمریکا اوباما انتخاب میشود تلاش هایی ست از پایین جامعه آمریکا. مردم از پائین جامعه تغییر می خواهند و خواستهای آنها با تغییرات سران حکومت ها و دولت ها متفاوت است.

جوادی همچنین به وضعیت جمهوری اسلامی در این بین پرداخت و گفت: بحران سرمایه داری تاثیرات آنچنانی در آنجا نداشته تنها درآمد نفت و افت شدید قیمت نفت است و اینکه ذخیره ارزی به صفر رسیده و تعرضی علیه یارانه ها(سوبسید) به راه افتاده که موجب فقر بیشتر در جامعه خواهد شد.

او همچنین به وضعیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: پدیده ای در اپوزیسیون دارد به وجود می آید و مهمترین اش در صحبت های داریوش همایون است(اشاره به مقاله فرصت های از دست رفته ی رژیم). یک پدیده بند و بست با جمهوری اسلامی در هراس از انقلاب کمونیستی است.

جوادی در پایان با اشاره به اینکه "سوسیالیسمی که امروز مطرح می شود دیگر با بلوک شرق و شوروی شناخته نمی شود و با خود مارکس و اندیشه های او مطرح می شود" گفت: ما می توانیم پرچمدار آن نیروی کمونیستی باشیم و دوره تعرض جدیدی را آغاز کنیم و کمونیسم یعنی کمونیسم کارگری نه کمونیسم روشنفکری و دیگران را به عرصه بیاوریم.


 

در پایان پس از سخنان علی جوادی و استراحتی کوتاه بخش پرسش و پاسخ برگزار شد.