شهروند- بر اساس یافته های جدید تورنتو به لحاظ خطر ناشی از حباب مسکن در رتبه ی یک در میان تمام شهرهای جهان قرار دارد. آمارها و تحقیقات نشان می دهد که اگرچه خرید و فروش مسکن در سال ۲۰۱۷ تا حدودی فروکش کرد و از داغی بازار مسکن کاسته شد، اما همچنان افزایش قیمت ها ادامه دارد و این اتفاق بازار مسکن این شهر را در موقعیتی بسیار حساس و بی ثبات قرار می دهد که خطر حباب مسکن آن را تهدید می کند.

داده های این تحقیقات از میان چندین شهر بزرگ در جهان جمع آوری شده است و نشان می دهد که قیمت مسکن در تورنتو در مقایسه با شهرهایی نظیر ونکوور، مونیخ، سیدنی، نیویورک، لندن و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و گران قیمت جهان، بالاتر است و این افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.

شاید این اطلاعات برای  کسانی که اخبار بازار مسکن را در تورنتو طی سال گذشته دنبال کرده اند چندان شگفتی آور نباشد، اما باید در نظر داشت که آنچه برخی به اشتباه خنک شدن بازار مسکن نامیده اند در واقع واقعیت ندارد و بیشتر شدن قیمت ها ریسک مرتبط با حباب مسکن را بالاتر خواهد برد.