شهروند ـ چیدن سیب همیشه فعالیت محبوب پاییزی برای خانواده هایی است که تمایل دارند تا بخشی از زمان آزاد خود را به فعالیت های مفرح خارج از خانه اختصاص دهند. برخی از مزارع و باغ ها زمین های خود را که مجهز به واگن های سیب چینی و بازارهای میوه و مربا و بسیاری تفریحات دیگر است، برای استفاده ی مردم به آنها اختصاص می دهند.

apple-picking

اگر دوست دارید برای مهمانی شکرگزاری “پای سیب” درست کنید، برای هالووین از آب نبات های سیبی استفاده کنید و یا تنها دلتان می خواهد یک میان وعده ی سالم و تازه در دسترس داشته باشید به شما پیشنهاد می شود که از این فرصت کوتاه استفاده کرده و برای سیب چینی به باغ ها و مزارعی که در نزدیکی شما و در بزرگشهر تورنتو وجود دارد، سری بزنید.

برای اطلاع از مکان و زمان های موجود به وب سایت http://www.toronto.com/things-to-do/apple-picking-in-toronto-the-gta/ مراجعه کنید.