۱۱ـ چنانچه قصد تخلیه محل مورد اجاره را دارید، لازمست ۶۰ روز قبل از خاتمه قرارداد(یا هر قرار دیگر فیمابین) به صاحبخانه کتباً اطلاع داده و مطمئن شوید پیام و یادداشت شما را دریافت کرده است. در این صورت وی حق دارد واحد مسکونی را به مستأجر آتی نشان دهد با حداقل ۲۴ ساعت اطلاع قبلی به شما. او یا نماینده اش که می تواند مشاور املاک باشد، بایستی در ساعت تعیین شده و با ارائه کارت شناسایی معتبر به محل شما مراجعه نماید. شما حق دارید که فقط در ساعات تعیین شده محل اجاری را برای نشان دادن در اختیار بگذارید در غیر این صورت از ورود آنان جلوگیری کنید. اگر بعد از ساعات تعیین شده مراجعه نمایند شما می توانید از صاحبخانه شکایت کنید و او می تواند به جریمه ی نقدی از طرف Landlord Tenant Board(LTB)وادار شود.

۱۲ـ اگر با ۲۴ ساعت اطلاع قبلی شما را در جریان گذاشته باشند، شما نمی توانید مانع ورود صاحبخانه یا نماینده وی شوید، در این صورت مالک می تواند از شما شکایت کند.

شما می توانید از مالک درخواست کنید که واحد اجاری را فقط در ساعات و روزهای معینی نشان دهد یا حق دارید که فقط موقعی که در خانه هستید برای دیدن آن واحد مراجعه کنند. نصب جعبه کلید در واحدهای اجاری بدون اجازه مستأجر غیرقانونی است و می تواند برای مالک دردسرهای قانونی ایجاد نماید.

۱۳ـ درخواست پرداخت هرگونه ودیعه غیر از ماه اول و آخر جهت اجاره یک واحد مسکونی غیرقانونی محسوب می شود. بعضی مالکان مبلغی را جهت جبران خسارت های احتمالی درخواست می کنند یا تقاضای پرداخت چند ماه اجاره پیشاپیش دارند که همه ی اینها غیرقانونی است مگر اینکه شما داوطلبانه آنها را قبول کنید که در قرارداد ذکر می شود. حتی اگر مبالغ را پرداخت و اجاره را امضا کردید باز هم می توانید با مراجعه به LTB تأدیه فوری این مبالغ را درخواست کنید.

۱۴ـ اجاره خود را به موقع یعنی یا در اولین روز هر ماه یا هر قرار دیگری که با مالک گذاشته اید، پرداخت نمایید. توجه داشته باشید که مالک روی اجاره شما برای پرداخت وام مسکن خود یا سایر هزینه ها حساب می کند و دیر پرداختن آنها (نه فقط یک ماه) می تواند به صدور جواز تخلیه برای مالک منجر شود و شما مجبور به نقل مکان شوید. چنانچه پرداخت اجاره در موعد مقرر مقدور نشد از صاحب خانه درخواست مهلت نمایید به هر حال ارتباط خوب خود را با توضیح در مورد دیرکرد حفظ نمایید.

۱۵ ـ اگر اجاره را نقداً پرداخت می کنید حتما رسید با ذکر تاریخ و اینکه اجاره مربوط به چه ماهی است دریافت کنید که مشکلاتی در آینده برایتان به وجود نیاید.

۱۶ـ به ماه آخر اجاره که در نزد صاحبخانه در تمام مدت اجاره بوده است سود تعلق می گیرد. این سود از قرار افزایش تورم یعنی CPIمی باشد که بایستی هر ساله در موعد سررسید اجاره و یا به طور یکجا بعد از چند سال به شما پرداخت شود.

۱۷ـ صاحبخانه می تواند قبل از اجاره دادن ملک با شما مصاحبه (حضوری یا تلفنی) انجام دهد ولی نمی تواند سئوالاتی بکند که به زندگی خصوصی شما مرتبط است. حقوق شهروندی به او اجازه نمی دهد که بپرسد شما از چه کشوری آمده اید، آیا تصمیم به ازدواج دارید یا دوست دختر (پسر) دارید؟ مذهب شما چیست؟ از زن و شوهر بپرسد آیا برنامه ای برای بچه دار شدن دارید؟

بدون مجوز کتبی شما نیز نمی تواند سابقه ی کردیت شما را چک نماید.

۱۸ـ قبل از تحویل ملک، وی نمی تواند از شما درخواست مبالغ اضافی جهت نقاشی یا مفروش کردن واحد اجاری بنماید. اگر پرداخت کردید می توانید به LTB مراجعه و اعاده مبالغ را درخواست کنید.

۱۹ـ هنگام تحویل محل تمام قسمت ها را به دقت چک کرده و هرگونه نقص موجود را در یادداشتی وارد کنید. (فرم مخصوصی به این منظور موجود است که مشاور املاک شما باید همراه داشته باشد) سپس از صاحبخانه بخواهید ذیل آن را امضا کند. این کار از مشکلات بعدی شما هنگام تخلیه ملک جلوگیری می کند.

۲۰ـ در فرم های اجاره اغلب ۵۰ دلار خسارت بابت چک برگشتی درخواست می شود در حالی که قانوناً این مبلغ ۲۰ دلار است و بیش از آن غیرقانونی است یا اگر بانک از صاحبخانه بیش از ۲۰ دلار به این منظور دریافت کرده در آن صورت شما مبلغ اضافی را پرداخت کنید.

*جعفر کنودی کارشد ارشد املاک در تورنتو است.