موزه ملی عراق در بغداد پس از شش سال بازگشایی شده است. این موزه پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ غارت شد و بسیاری از  …


شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 موزه عراق

بی بی سی: موزه ملی عراق در بغداد پس از شش سال بازگشایی شده است. این موزه پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ غارت شد و بسیاری از اشیاء عتیقه و باستانی آن به سرقت رفت.

هنگام غارت موزه، نظامیان دخالتی نکردند و حدود پانزده هزار شیء از این موزه ناپدید شد.

تنها یک چهارم اشیاء به سرقت رفته به موزه ملی عراق بازگردانده شده اند. این در حالی است که تلاش های بین المللی وسیعی برای بازگرداندن این آثار صورت گرفته و خرید و فروش میراث فرهنگی عراق ممنوع اعلام شده است.

دولت عراق بر این باور است که بازگشایی این موزه می تواند نشان از این مساله داشته باشد که زندگی در پایتخت به حالت عادی بازگشته است.

خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید گروهی از کارشناسان و باستان شناسان از وضعیت موزه ناراضی هستند و می گویند تنها بخشی اندکی از مجموعه موزه ملی عراق به طور مناسب طبقه بندی شده و به طور مناسب به معرض دید گذاشته شده است.

هنگام غارت این موزه، بسیاری از میراث گرانقدر عراق به سرقت رفت. عراق که مهد تمدن خوانده شده، به گمان بسیاری از باستان شناسان سرشار از میراث گذشته است.

وزارت آثار باستانی عراق جون سال پیش موفق به بازگرداندن یازده مهر تشریفاتی باستانی این کشور شد. این آثار باستانی که قدمت آن به دو تا سه هزار سال قبل میلاد مسیح بر می گشت، در شهر فیلادلفیا توسط ماموران اداره گمرک آمریکا کشف و ضبط شد.