شهروند- پلیس تورنتو دو مرد جوان را به اتهام قاچاق انسان و اجبار یک زن به بردگی جنسی و شلیک و تیراندازی به وی دستگیر کرده است. این مردان جوان قربانی خود را به زور به خانه هایی که به صورت Airbnb در اختیار مشتریان قرار داده می شود  برده  و او را مجبور به تن فروشی می کردند.

یکی از اعضای پلیس تورنتو می گوید که در سال های اخیر  و با توسعه ی Airbnb مشکلاتی از این قبیل نیز بیشتر شده است و شاید یکی از دلایل آن این باشد که پیگیری و دست یافتن به هویت اجاره کنندگان در این خانه های اجاره ای موقت چندان ساده نیست و پلیس نمی تواند مانند هتلها به مشخصات آنها دسترسی پیدا کند. قربانی این ماجرا که یک زن جوان ۱۹ ساله است در تاریخ ۱۰ فوریه در حالی که تیر خورده بود به بیمارستان برمپتون مراجعه کرد و اعلام کرد که دو مرد جوان که به آنها اعتماد کرده بوده او را وادار به تن فروشی کرده اند و هنگامی که او با خواسته شان مخالفت کرده به او تیراندازی کرده اند. خوشبختانه این زن جوان توانسته از دست آنها فرار کند و با کمک های او و پیگیری پلیس، در ۲۲ فوریه دو مرد جوان با نام های Tyrel McLean, 18 ساله و Dante Thaxter 18 ساله دستگیر شدند. اتهام آنها حمل سلاح گرم، تیراندازی و قاچاق انسان است.