شهروند- دولت کانادا می گوید که افزایش مالیات دخانیات، تاکنون، یکی از اصلی ترین راه های کاهش میزان سیگار کشیدن در میان کانادایی ها بوده است. بر همین اساس دولت فدرال کانادا اعلام کرد که مالیات غیرمستقیم دخانیات از رقم ۲۱.۵۶ دلار برای هر ۲۰۰ نخ سیگار، با یک دلار افزایش، به ۲۲.۵۶ دلار تغییر خواهد کرد. همچنین دولت فدرال میزان مالیات گمرکی تمامی محصولات تنباکو را نیز افزایش خواهد داد که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد. همچنین قرار است تا تنظیمات تورم برای محصولات دخانیات به جای هر پنج سال یک بار از این به بعد هر سال اجرایی شود.

پرداخت مالیات بر دخانیات یکی از موثرترین راه های کاهش مصرف آن است و باعث می شود که این محصولات از دست جوانان به میزان بسیار بالایی خارج شود. البته در کانادا قوانین متعددی درباره ی مکان کشیدن سیگار نیز وجود دارد که در کاهش روند آن بی تاثیر نبوده است، اما در مقایسه با افزایش قیمت به دلیل افزایش مالیات شاید تاثیر کمتری دارد.