شهروند انجمن پلیس تورنتو درمورد دیدگاه جدیدترین روحانی مسلمان نیروی پلیس درباره ی ازدواج و زنان اظهار نگرانی کرد. در سال ۲۰۱۳ در یک وبینار با عنوان “The Heart of the Home” که درباره حقوق و وظایف زن در خانه بود مصلح خان (Musleh Khan) خودش را مشاور ازدواج معرفی کرد و گفت که می خواهد تا زوج های مسلمان را یاری کند تا ازدواج شان را حفظ کنند.

او در این وبینار بیان کرد که زن باید همیشه مطیع شوهرش باشد و از رابطه جنسی با او نگریزد مگر این که دلیل درستی برای همسرش داشته باشد در غیر این صورت مرتکب گناه شده است.

اسلایدهایی که در این وبینار نمایش داده شد بیانگر این بود که روزه بر مسلمانان واجب است.  او همچنین از مزایای دیگر دین اسلام گفت و بیان کرد که ممکن است مرد مسلمان نیاز بیشتری به همسرش داشته باشد تا زن مسلمان، و این به دلیل طبیعت مرد است که توسط خداوند در نهادش قرار داده شده است.

musleh-khan

این برنامه ی مبلغ مذهبی که یک شغل داوطلبانه است از سال ۱۹۹۹ آغاز شده است و در حال حاضر دارای ۱۹ نماینده است که اولین مشاور مذهبی مسلمان آن سال ۲۰۰۷ به این جمع پیوست.

رئیس انجمن پلیس تورنتو ، مک کورمک، روز دوشنبه اعلام کرد که هر روز نامه ها و ایمیل هایی دریافت می کند مبنی بر اینکه چرا باید این سرویس توسط فردی ارائه شود که زنان را در درجه ی دوم اهمیت می داند و به آنها در مقابل مردان بهای چندانی نمی دهد.

مک کورمک  اعلام کرد که که مصلح خان باید درباره ی نظراتش پاسخگو باشد و در این زمینه شفاف سازی کند، زیرا این نظرات و دیدگاه ها در کشور کانادا هیچ جایگاهی ندارد.

در کانادا سعی بر این است که به زنان کمک  شود تا از خشونت خانگی رهایی یابند و این اظهار نظرات دقیقا شرایطی  است که زنان از آن آسیب می بینند و باید جلوی چنین اظهار نظرات و رواج چنین عقایدی گرفته شود.