شهروند- تمام استادیاران، دستیاران آموزشی، و اعضای قراردادی دانشگاه یورک در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان تا روز ۲ مارس، از تاریخ ۵ مارچ، دوشنبه، وارد اعتصاب می شوند. اعضای اتحادیه ی  CUPE 3903 که قراردادهایشان از ماه آگوست سال ۲۰۱۷ به پایان رسیده است، از دانشگاه یورک می خواهند که امنیت شغلی کارمندان قراردادی خود را که شامل استادیاران، دستیاران آموزشی و دیگر اعضای قراردادی است تأمین کرده و در قراردادهای جدید بودجه کافی برای تخصیص به این افراد را اختصاص دهد.

هر دو طرف این قرارداد از تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۸ با حضور مامور رسمی وزارت کار در حال بررسی و مذاکره اند، ولی تا کنون نتوانسته اند به توافقی جامع و مطابق با خواست طرفین دست پیدا کنند. در صورت عدم دسترسی به چنین قراردادی از تاریخ ۵ مارس اعضای اتحادیه  CUPE 3903 وارد اعتصاب می شوند و علی رغم ادعای رئیس دانشگاه مبنی بر ادامه ی کلاس ها، این اعتصاب کلاس های این ترم تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، زیرا بدون حضور دستیاران آموزشی برگزاری کلاس ها امکان ناپذیر است.

دانشگاه یورک اعلام کرد که تمام تلاش هایش را می کند تا خواسته های اعضای اتحادیه را برآورده کند، اما این افراد می گویند که تاکنون حرکتی که به معنی حل واقعی مشکلات باشد از یورک دیده نشده است و این دانشگاه باید بداند که بدون حضور آنها دانشگاه معنی ندارد.

اعضای این اتحادیه روز سه شنبه ۲۷ فوریه در سالن اصلی این دانشگاه Vari Hall  برای نشان دادن اعتراض شان به روند موجود حضور بهم رساندند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواسته های خود را ابراز کردند.