شهروند- ساشا رید (Sasha Reid)، محقق و دانشجوی دکترای دانشگاه تورنتو است و حدود ۱۱ سال است که بر روی قتل های زنجیره ای و رفتار قاتلان مطالعه و تحقیق می کند. او بعد از مدت ها بررسی و تحقیق و عکاسی از رفت و آمد افراد و کسانی که به طور مداوم در محله خیابان چرچ و ولزلی تورنتو، که به “Gay Village” شهرت دارد، پرسه می زنند، سرانجام در جولای ۲۰۱۷ با پلیس تورنتو تماس گرفت و اعلام کرد که در این محله قاتلی زنجیره ای تردد دارد. او متوجه ارتباطی بین افراد گم شده و فردی شده بود که در این محله رفت و آمد داشت. ساشا ضمن یک مکالمه ی تلفنی طولانی، اطلاعات خود را که با توجه به اسناد و مدارک و عکس ها شکل گرفته بود، در اختیار پلیس گذاشت و اعلام کرد که قاتل احتمالا مرد است، کار فیزیکی می کند، اطلاعات دانشگاهی ندارد و سابقه جنایی و خشونت نیز دارد.

همچنین ساشا با توجه به مطالعاتش اعلام کرد که قاتل جنازه ی قربانیان را در جایی پنهان می کند که بتواند به آنها دسترسی داشته باشد و یا به آنجا در رفت و آمد باشد. به عقیده او قاتلان زنجیره ای از اینکه بر قربانی خود تسلط داشته باشند، حتی بعد از مرگ، احساس قدرت و لذت جنسی می کنند.

بروس مک آرتور که در این رابطه دستگیر شد و تاکنون قتل ۶ مرد به گردن اوست، با این اطلاعات مطابقت دارد.

همچنین پلیس تورنتو برای کشف اجساد به سراغ خانه هایی رفت که مک آرتور در آنها کار می کرد و توانست بقایای اجساد را در آنها پیدا کند. پلیس بعد از این تماس با خانم ساشا رید تماسی دوباره نگرفت، زیرا می گوید که نمی تواند بر اساس این حدسیات جرم شخصی را ثابت کند و اگرچه قابل اهمیت است، اما بیشتر جنبه علمی دارد و برای آوردن ادله در دادگاه کافی نیست. بروس مک آرتور هم اکنون در زندان است و منتظر دادگاه و به شدت تحت نظر قرار دارد زیرا بسیاری از قاتلان زنجیره ای در زندان خودکشی می کنند.