شهروند- برخی از شعبات کافه و رستوران تیم هورتونز دفتر مرکزی این کمپانی را تهدید کرده اند که از وی به دادگاه شکایت خواهند کرد. عصبانیت این شعبه ها ناشی از این است که به دلیل حمله ی یک ویروس ناشناس تعداد زیادی از صندوق های این شعبات برای مدت زیادی از کار افتاد و در برخی از مغازه ها باعث تعطیل شدن مغازه ها شد. اگرچه دفتر مرکزی ادعا می کند که این مشکل به طور کامل برطرف شده است، اما صاحبان برخی از شعبات می گویند که همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و خواستار روشن شدن موضوع و توضیحات دفتر مرکزی و در صورت لزوم دریافت خسارت هستند.

این شعبات علاوه بر اینکه مجبور شده اند به تعدادی از کارمندان خود حقوق بدهند، بدون این که کاری انجام داده باشند، میزان زیادی از مواد غذایی آنها به دلیل تعطیلی مغازه از بین رفته است و ضرر زیادی را به آنها وارد کرده است.  شعباتی که از پخش این ویروس آسیب دیده اند می گویند در صورت نرسیدن به خواسته هایشان از دفتر مرکزی شکایت خواهند کرد.

پیشتر کافه رستوران های زنجیره ای تیم هورتون به دلیل بالا رفتن حداقل دستمزد و حقوق جنجال زیادی را به راه انداختند و برخی از آن ها برای کمتر کردن هزینه هایشان از پرداخت حقوق کافی به کارمندان سرباز زدند که همین موجب شکایت بسیاری از کارمندان و اعتراض های مردم شده بود.