صاحبان مشاغل و حرفه های مختلف برای اینکه قادر باشند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند لازم است تا ضمن داشتن تمرکز کافی روی جوانب مختلف مدیریتی از شیوه حمایتی و حفاظتی بیمه بطور کامل بهرهمند باشند تا بتوانند در شرایط بسیار فشرده رقابتی و در صورت تحقق خطرات پیش بینی نشده خود را حفظ و به فعالیت مالی خود ادامه دهند.با اتکاء به این پیش فرض لازم است هر فعالیت و نهاد اقتصادی ازریسکهایی که ممکن است با آن روبرو باشد مطلعشود تا نسبت به خرید پوششهای بیمه ای اقدام نماید.

۱-بیمه مسئولیت حرفه ای: اگر در زمره افرادی هستید که با توجه به تخصص و تبحر حرفه ای خود در حال ارایه مشورت به دیگران هستید از قبیل پزشک- حسابدار- بروکر بیمه یا سهام- نماینده بیمه عمر ـ مهندس محاسب ساختمان ـ  آرشیتکت- وکیل دعاوی لازم است تا خود را در مقابل “خطا و غفلت” بیمه نمایید تا در صورت ارایه مشورت نادرست و تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن (سو شدن) بیمه شوید. اینگونه بیمه ها با تعهدات متفاوت ارایه میشود و معمولا از ۲۵۰ هزار دلار شروع شده و تا ۱۰ میلیون دلار ارایه میگردد. در صورت لزوم پوششهای بیمه ای بالاتر هم قابل خریداری است و به بیمه” چترحمایتی مازاد “معروف است.

۲- بیمه اموال ـ ماشین آلات و ادوات دخیل در بیزینس: هر فعالیت اقتصادی نیاز به ادوات و ماشین آلات ویژه ای دارد که هم تسهیل کننده است و در بعضی مواقع هم از اولویت تولید به حساب میآید.از این رو در صورت دزدیده شدن یا اگر بر اثر خطرات بیمه شده (آتش سوزی- انفجار- سیل- توفان- زلزله- آبدیدگی- دود زدگی) خسارت ببینند برای بیزینس فاجعه بار است لذا داشتن پوشش بیمه ای ضروری به نظر میرسد.

۳-بیمه مکمل سلامت و حادثه برای کارکنان: مدیران و کارکنان در زمره بالاترین دارایی های اقتصادی هر نهاد و ارگان است، لذا تلاش برای حفظ سلامت و امکان بهبودی سریعتر ایشان از اولویتهای مدیریت خواهد بود.معمولا اینگونه بیمه ها توسط کارفرما خریداری شده و حق بیمه هم به طور مشارکتی پرداخت میشود.

۴-بیمه مسئولیت جامع بیزینس(سی جی ال): اگر بر اثر خطا و غفلت یکی از کارکنان یا مدیران / صاحبان به اموال ـ دارایی ـ سلامتی یا جان شخص ثالثی خسارت یا غرامتی وارد آید در آن صورت این بیمه توان جبران خسارت را از جانب فرد خاطی خواهد کرد.معمولا از ۱ میلیون دلار شروع شده و با توجه به نیاز صاحب بیزینس تا سقف ۱۰ میلیون دلار هم افزایش مییابد.

۵-بیمه مسئولیت محصول و در بعضی مناطق گارانتی: اگر تولید کننده هستید مسئولیت کیفیت مرغوب و کارایی بالای محصول خود را بایستی تضمین نمایید از این رو داشتن این بیمه که آسایش خاطر را برای تولید کننده مهیا مینماید توصیه میگردد. انبوه سازان ساختمانی و آنهایی که در کار ساختن خانه هستند نیز میتوانند بعد از تحویل دادن خانه یا آپارتمان تا یک سال از بیمه گارانتی بهره مند شوند.

۶-بیمه توقف کار و درآمد تحقق نیافته: اگر بر اثر خطرات بیمه شده (سیل- توفان- آتش سوزی- انفجارو امثالهم) بیزینس مجبور به تعطیلی شد و تا مدتی (حداکثر یک سال) درآمدی حاصل نشد این بیمه نامه ضرر توقف کار و درآمدهای از دست رفته را جبران مینماید.

۷-بیمه اتومبیل مرتبط با حرفه و فعالیت تولید: بیمه اتومبیل معمول قادر نیست تا فعالیتهای مرتبط با بیزینس را پوشش دهد از این رو اتومبیل ون یا کامیونت میبایستی با توجه به نوع بیزینس در طبقه بندی دیگری (کامرشیال) تجاری بیمه شود اینگونه پوشش بیمه ای بعضی مواقع از بیمه اتومبیل شخصی ارزانتر هم میباشد.