شهروند ـ شهروندان تورنتو روز شنبه ۲۴ مارس در اعلام همبستگی با خانواده های قربانیان و نجات یافتگان تیراندازی در مدارس آمریکا به خیابان آمده و در مقابل پارلمان انتاریو دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات هنری درایدن (Henry Dryden) ، یکی از افرادی که به دلیل خوش شانسی از تیراندازی های دبیرستان Marjory Stoneman Douglas جان سالم بدر برده بود، حضور داشت.

درایدن در روز تیراندازی به دلیل وقت دکتر که از مدتها قبل گرفته بود برای چند ساعت از مدرسه خارج شد. درایدن در آن زمان ۱۶ سال داشت. او به همراه بسیاری از شهروندان تورنتو و بسیاری دیگر از مردم در سراسر جهان روز شنبه به خیابان آمد و در واکنش به کشته شدن ۱۷ دانش آموز بی گناه در تیراندازی ۱۴ فوریه امسال، خواستار توقف سلاح گرم و اندیشیدن چاره ای برای کاهش این جرم و جنایت شد.

درایدن می گوید که ایده ی مسلح کردن معلمان در امریکا ایده ای بسیار احمقانه است و تنها راه عملی برای مبارزه با چنین اتفاقات ناگواری ممنوع کردن فروش سلاح گرم در این کشور است.

 همزمان با راه پیمایی مردم در آمریکا، روز شنبه، بسیاری از مردم در سراسر جهان به خیابان ها آمدند تا همبستگی خود را با مردم و جوانان امریکایی نشان دهند. اتفاقی که به عقیده ی درایدن بسیار ارزشمند است و شاید آغاز راهی برای یافتن راه حلی برای این مشکل باشد.