صدای امریکا: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در واکنش به صدور حکم برای سه نویسنده عضو این کانون، صدور حکم برای آنان را نتیجه «گام نهادن در راه آزادی و مخالفت با سانسور» توصیف کرد.

به گزارش کانال تلگرام کانون نویسندگان ایران، این نهاد در بیانیه‌ خود، با اشاره به محکوم شدن رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن به شش سال زندان، دلایل و مستندات صدور حکم را «نامربوط و سست‌بنیان» خواند.

در این بیانیه امده است که از جمله «دلایل و مستندات» صدور حکم این سه نویسنده مواردی چون عضویت در کانون نویسندگان، حضور بر سر مزار احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوینده، انتشار نشریه داخلی، جمع‌آوری اسناد و فعالیت‌های کانون ذر یک کتاب و امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با سانسور بوده است.

این نهاد در اطلاعیه خود نوشته است که «مبنای اتهام و صدور حکم» این سه نویسنده عضو کانون «گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور» است. محاکمه‌ای که به «محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.»

کانون نویسندگان در این بیانیه از «همه‌ی نویسندگان و انسان‌های مدافع آزادی بیان» خواسته است تا «از هر راه ممکن» از این سه نویسنده دفاع کنند.

رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان – در مجموع شش سال زندان برای هر کدام – محکوم شده‌‌اند.