شهروند- جو اسلزینگر (Joe Schlesinger)، در نوجوانی از آلمان نازی گریخت، مدتی در چکسلواکی زندگی کرد و سپس به کانادا آمد و در نهایت تبدیل شد به یکی از محبوب ترین خبرنگاران کانادایی ها. جو اسلزینگر بعه نوان خبرنگار بخش خارجی شبکه ی خبری سی بی سی، مهم ترین خبرهای اواخر قرن بیست و قرن بیست و یک را پوشش داد. او از جنگ ویتنام خبر تهیه کرد، در زمان سقوط دیوار برلین در آنجا حضور داشت، از جنگ خلیج برای ما گفت و چند روز بعد از سقوط شاه به ایران رفت و از انقلاب ایران خبر تهیه کرد.

این ها تنها تعداد اندکی از اتفاقات مهمی بود که کانادا داستانش را از زبان  جو اسلزینگر شنید. داستان واقعی تعریف کردن و تبدیل وقایع خبری روز به داستانی که خواننده با آن ارتباط درست برقرار کند انگار در خونش می جوشید. جو اسلزینگر دیروز در سن ۹۰ سالگی و بعد از دست و پنجه نرم کردن طولانی از بیماری درگذشت. او در تعریف شغلش می گفت زندگی من مانند رویای یک پسر جوان است که می خواهد سفر کند، دنیا را ببیند و داستان تعریف کند. جو اسلزینگر به واقع رویایش را زندگی کرد و داستان این سفرها را با چسمانی ریزبین و دقیق برای کانادا تعریف کرد.