شنبه ۱۵ فوریه گروه حمایت از جوانان ایرانی ـ کانادایی دومین گردهمایی سالانه خود را در تالار "ونتیان" برگزار کرد. این برنامه با حضور گروه قابل توجهی از ایرانیان و  …


شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 

شنبه ۱۵ فوریه گروه حمایت از جوانان ایرانی ـ کانادایی دومین گردهمایی سالانه خود را در تالار "ونتیان" برگزار کرد. این برنامه با حضور گروه قابل توجهی از ایرانیان و چند نماینده مجلس از استان و اتاوا برگزار شد. دکتر مریدی پیام دالتون مک گینتی نخست وزیر انتاریو را خواند و سخنانی در اهمیت توجه به جوانان ایراد کرد.


 

خانم مارتا هال فیندلی  نماینده مجلس فدرال نیز از حضور در جمع سپاس گفت. جوانان نیز هم هنرنمایی کردند و هم لوح تقدیر از دست دکتر مریدی دریافت کردند.

گروه حمایت از جوانان ایرانی ـ کانادایی نهادی ست غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیرمذهبی که از فعالان اقتصادی، متخصصان و مددکاران اجتماعی تشکیل شده و هدف آن ارائه کمک و اطلاعات به جوانان و نوجوانان مهاجر ایرانی به کانادا به منظور تقویت استعدادها و توانایی های آنها برای زندگی بهتر و رشد و استحکام هرچه بیشتر جامعه ایرانی ـ کانادایی است. در این رابطه، گروه تاکنون تعدادی جلسه و برنامه های آموزشی و تفریحی ترتیب داده است.

در مجموع شب ۱۵ فوریه شب موفقی بود، بدان امید که گردانندگان گروه حمایت از جوانان ایرانی کانادایی بتوانند در این امر خیر و ضروری برای جامعه ی ما گامهای بیشتر و بزرگتری بردارند. این همه ممکن نیست مگر در سایه ی حضور و حمایت جامعه.