شهروند- دانشمندان در آمریکا و انگلستان موفق شده اند آنزیمی را طراحی و مهندسی کنند که می تواند با خوردن پلاستیک ها در آینده ای نه چندان دور به کمک کره ی زمین آمده و از میزان آلودگی ها بکاهد. این آنزیم برای اولین بار توسط دانشمندان در یک مرکز بازیافت زباله در ژاپن کشف شد.

آنزیم خورنده ی پلاستیک می تواند کمک کند تا نوعی از پلاستیک که به آن PET گفته می شود در طبیعت بازیافت شود. این نوع پلاستیک که بسیار مقاوم است و هزاران سال طول می کشد تا جذب طبیعت گردد، در سال ۱۹۴۰ تولید شد و تاکنون به طور گسترده در صنایع مختلف از آن استفاده می شود.

آنزیم کشف شده می تواند ساختار این پلاستیک را شکسته و به عبارتی آن را هضم کند. دانشمندان در تلاشند تا با تغییراتی در ساختار آنزیم باعث شوند تا سرعت فعالیت آن چند برابر شود و از آن در مقیاس صنعتی استفاده کنند و از این طریق به جنگ انبوه زباله های پلاستیکی بروند که باعث تخریب محیط زیست شده است و هر روز بر میزان آنها افزوده می شود.