شهروند- تیم هورتون، قهوه فروشی معروف و محبوب کانادایی ها در تصمیمی جدید اعلام کرد که دفتر مرکزی اش را از Oakville به دان تاون تورنتو جابجا می کند. دفتر مرکزی تیم هورتون به همراه دانشگاه و مرکز آموزش مدیران، از زمان بازگشایی اولین رستوران در سال ۱۹۶۴ در اوک ویل قرار دارد. تغییر مکان دفتر مرکزی که قرار است تا پایان سال جاری انجام شود اتفاق بسیار مهمی برای این کمپانی محسوب می شود اما ممکن است تاثیر نامطلوبی بر کیفیت رفت و آمد نیمی از کارمندان دفتر مرکزی داشته باشد که ساکن اوک ویل هستند.

مکان جدید دفتر مرکزی تیم هورتون طبقات سوم و چهارم ساختمان Exchange واقع در تقاطع خیابان یورک و کینگ در دان تاون تورنتو است.

سخنگوی این کمپانی می گوید که بودن در تورنتو باعث خواهد شد تا تیم هورتونز از تمام امکانات این شهر بزرگ و مدرن برای پیشرفت محصولات و بهبود زندگی کارمندانش بهره مند شود.

ماه گذشته تیم هورتونز اعلام کرده بود که تصمیم دارد تا طراحی داخلی و نمای خارجی شعبه های خود را در کانادا تغییر داده و آنها را بهتر کند. تیم هورتون ۴۰۰۰ شعبه در سراسر کانادا دارد که ۱۸۰۰ تای آن در انتاریو قرار دارند.