شهروند-  اگرچه رسوایی اخیر فیسبوک در ماجرای Cambridge Analytica، این کمپانی را در مظان اتهامات زیادی قرار داده است، اما کارشناسان معتقدند که این شبکه ی اجتماعی مجازی همچنان در انتخابات سیاسی  حرف اول را می زند و استفاده از آن توسط سیاستمداران و کمپین های آنها در حال افزایش است.

در کانادا نیز انتخابات مهم زیادی در پیش روست. از انتخاب نخست وزیران انتاریو، کبک و نیوبرانزویک گرفته تا انتخابات شهرداری ها و انتخابات فدرال سال ۲۰۱۹.

مشاهدات و بررسی ها حاکی از آن است که در کانادا نیز فیس بوک در بین سیاستمداران جایگاه ویژه ای دارد و اغلب آنها برای گذاشتن تبلیغ و نشان دادن مواضع سیاسی شان از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند. اما نکته ای که استفاده از فیسبوک را کمی با تردید مواجه کرده است این است که نمی توان تشخیص داد دقیقا چه چیزی راست است و چه چیزی دروغ و چه سلیقه و فردی در پشت تبلیغات و شعارهای انتخاباتی نشسته است.

استفاده از فیسبوک، به قول کمپین های انتخاباتی، بسیار به صرفه است و می توان با پرداخت هزینه ای مناسب مردم و طیف فکر وسیعی را هدف قرار داد، اما همین کار را بسیار سخت کرده و جنبه های روانی و اخلاقی تبلیغات را با مشکل مواجه می کند. شاید بهتر است قبل از سر زدن به فیسبوک برای انتخابات پیش رو در کانادا بر روی مطالعه و تحقیقات خودمان درباره ی کاندیداها بیشتر تمرکز کنیم.