این روزها بسیار می شنویم که بچه ها دیگر آن بچه های گذشته نیستند، دائم سرشان در تلفن دستی هاشان است، حتی سر میز غذا. آنها کمتر با خانواده گفت وگو می کنند و به خود و محیط اطرافشان کمتر توجه نشان می دهند. این معضل عصر تکنولوژی است که بچه ها را با انواع و اقسام اپلیکیشن ها و بازی های اینترنتی سرگرم کرده است.

اما هر مادر و پدری خواهان تعادل در این امر است. خوب چه باید کرد؟ چگونه به فرزندمان برای رهایی از  اعتیاد به اینترنت کمک کنیم؟

یکی از راه های کمک به فرزندان کمک گرفتن از مشاور و روان درمانگر است.

آقای حسین ثانی روان درمانگری است که به تازگی برنامه ی گروه درمانی برای گروه های سنی ۱۰ تا ۱۸ سال راه اندازی کرده است.

این برنامه شامل ده جلسه است که در این جلسات موضوعات زیر بررسی می شود:

– معرفی خود و ابزارهای الکترونیکی که روزمره استفاده می کنید، زمان متوسط صرف شده برای آن در شبانه روز.

– تجربه شخصی اثرات مثبت ابزارهای الکترونیکی در زندگی شما – بدون این ابزارها زندگی شما چگونه خواهد بود و  چه مشکلات جدی برای شما پیش میاید؟

– اثرات منفی ابزارهای الکترونیکی. عوارض جسمی ، روانی، اجتماعی. دانش و تجربه شخصی شما.

– نقش ابزارهای الکترونیکی در رابطه با دوستان و خانواده، نقش آنها در نظم دادن به زندگی، نقش آنها در زمان و مدیریت زمان، نقش آنها در ایجاد یا جلوگیری از فعالیت های جسمی.

– اعتیاد چیست؟ آیا اینترنت، ابزارهای رسانه های جمعی(Social Media) و بازی های کامپیوتری  اعتیاد آورند؟

– چقدر خود را می شناسید؟ چقدر تحمل دارید؟  چقدر هدفمند هستید؟ تمرین خودآگاهی (Mindfulness)، خود شناسی و آرامش(Relaxation).

– توافق بر سر زمان بدون اینترنت(Internet Free Time)روزانه و هفتگی

– بازیهای کامپیوتری و رسانه های اجتماعی اینترنتی (Social Media). اثرات مثبت و منفی آنها در آرامش، خواب و زمان. اعتیاد به آنها و راه های درمان آن

– بازی های کامپیوتری خوب و کم خطر- معرفی آنها توسط افراد گروه و آنالیز اثرات مثبت یا خطرات آنها

– ورزش و بازی های کامپیوتری

شاید شرکت در این جلسات به فرزند شما کمک کند تا شیوه ی زندگی متعادلی را در پیش گیرد که از منافعش هم خود، هم شما و هم جامعه بهره مند شوند.

برای ثبت نام و اطلاع از جزئیات برنامه با شماره تلفن ۳۸۸۸-۸۵۹-۴۱۶ تماس بگیرید.

www.ParentingCoach.ca