* این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

آنژیو کولیت به معنای التهاب (انفلاماسیون) جدار مجاری صفراوی است و معمولن بر اثر وجود سنگ های صفراوی تولید می شود. آنژیو کولیت حاد احتیاج به درمان پزشکی سریع دارد و بیمار باید بلافاصله به اورژانس منتقل شود.

علت

آنژیو کولیت یک انفلاماسیون حاد است که در جدار مجاری صفراوی بر اثر عکس العمل عفونی شدن صفرا که یک مایع بیولوژیک زرد رنگ که در هضم غذا نقش مهمی دارد، است و عامل عفونی شدن باکتری های زیر هستند:

* بعضی از انواع بیماری زای اشرشیا کولی Escherichia Coli

* باکتری های بیماری زای استرپتوکوکوس فکالیس Streptococcus Faecalis

* باکتری های بیماری زای باکتروئید فراژیلیس Bacteroides Fragilis

عفونت صفرا معمولن به علت بسته شدن مجرای اصلی خروج صفرا به علت سنگ های صفراوی است. این سنگها معمولن از کلسترول کریستالیزه درست می شوند که خروج صفرا را دچار مشکل می کنند که باعث رشد باکتری ها در جدار مجاری صفراوی می شود. در نود درصد مواقع وجود سنگ باعث ایجاد بیماری می شود و ده درصد باقیمانده بر اثر یکی از عوامل زیر تولید شده.

*وجود یک غده که باعث بسته شدن مجاری می شود مثل سرطان مجاری صفراوی یا سرطان لوزالمعده (پانکراس)

* وجود عفونت های پارازیتی مثل آسکاریس ، douve و یا وزیکول کبدی

* یک عمل جراحی در نواحی مجاری صفراوی

* آزمایش مجاری صفراوی توسط کاتتر

* برداشتن اسفنگتر یا قطع آن در مجاری صفراوی توسط آندوسکپی

چه کسانی در خطرند

همانطور که گفته شد اکثر بیماران دچار سنگ های صفراوی هستند. علل زیادی برای تولید سنگ های صفراوی وجود دارد مثل بالا رفتن سن، چاقی زیاد، بیماری های روده کوچک، و همین طور مصرف بعضی از داروها.

چه مشکلاتی ممکن است پیش بیاید

با اینکه پیشرفت آنژیو کولیت در نزد همه یکسان نیست، این التهاب حاد می تواند باعث تولید مشکلات سلامتی خیلی خطرناک بشود، مثل:

* تولید آبسه در کبد

* به وجود آمدن سپتی سمی

* کم کاری شدید کلیوی

بنابراین برای کم کردن خطراتی که می تواند ایجاد شود باید بلافاصله بیمار تحت درمان های اورژانس قرار بگیرد.

سیمپتوم های آنژیو کولیت حاد

این بیماری حاد سه سیمپتوم دارد که طبق یک برنامه ی دقیق پشت سر هم دیده می شوند:

*درد شکمی که شبیه درد کولیک هپاتیک است.

* تب ناگهانی و شدید بین ۳۹ و ۴۱ درجه سانتیگراد که کمی پس از درد شروع می شود که همراه با لرز است و بین چند ساعت تا چند روز طول می کشد.

* ایکتر Ictèreیا زردی که یکی دو روز پس از سیمپتوم های اولیه دیده می شود.

در مواقعی که بیماری خیلی شدید است آنژیو کولیت می تواند همراه با سندروم سردرگمی و اختلال آگاهی همراه باشد.

پیشگیری

برای پیشگیری از انفلاماسیون باید از تولید سنگ های صفراوی جلوگیری کرد که عامل اصلی تولید بیماری است و برای این کار باید عواملی را که باعث تولید سنگ های صفراوی می شوند را کم کرد و برای آن پیشنهاد می شود که یک شیوه ی زندگی سالم همراه با تغذیه کامل و متعادل و ورزش مرتب مناسب با وضع بدن و سن را در پیش گرفت.

درمان

آنژیو کولیت احتیاج به یک درمان پزشکی اورژانس و سریع دارد. برای درمان باید عامل تولیدکننده عفونت را از بین برد و عامل اصلی بیماری را درمان کرد.

برای درمان عفونت صفرا معمولا درمان های با آنتی بیوتیک از راه تزریقی در ورید انجام می شود. اگر عفونت بر اثر وجود سنگ های صفراوی است به یکی از سه طریق زیر درمان می شود.

* کوله سیستکتومی یعنی برداشتن کیسه صفرا با عمل جراحی

* تمیز کردن مجاری صفراوی و خروج سنگها

*  اسفنکتروتومی یعنی قطع یک اسفنکتر مجاری صفراوی با آندوسکپی.