قطعا برای یکبار هم که شده این مطلب را از طرف شرکت بیمه شنیده اید که “خسارت قابل پرداخت نیست چون ریسک در زمره مواردی است که در بیمه نامه استثناء شده”تمامی موارد جنگ / شورش/ بلوا/ انقلاب/ اغتشاش وعملیات نظامی و انتظامی در کلیه بیمه نامه ها استثناء هستند و خسارتشان غیر قابل پرداخت میباشد مگر اینکه در زمان خرید بخواهید که این موارد را با الحاقیه یا کلوز و با حق بیمه اضافی به بیمه نامه اضافه نمایند.

میزان حق بیمه بستگی کامل به ریسک منطقه جغرافیایی داشته و به نظر میرسد اقلا در این مورد لازم نباشد تا از نظر کارشناسان خبره استفاده کرد چرا که هر فردی که با اینترنت سر و کار دارد یا اندک مطالعه ای دارد میداند که مثلا منطقه خاورمیانه محل اختلاف و درگیری است و مناطق اروپایی از قبیل سوئیس و نروژ و بلژیک بسیار امن تر هستند. ناگفته نماند که با شیوع جنگ طلبی و گروگان گیری و ترور به نظر میرسد دیگر هیچ جای دنیا امن نیست و بایستی فکر چاره ای کرد.

در این میان گروههایی چون بازرگانان که اقدام به صادرات یا واردات کالا مینمایند یا سرمایه گذارانی که پول قرض میدهند تا گروههای مختلف مردم در اقصا نقاط جهان سرمایه گذاری کنند و توریست ها در معرض ریسک بالاتری قرار دارند. از این رو جامعه بیمه ای نیز برای جبران خسارات احتمالی نسبت به طراحی بیمه جنگ / شورش/ بلوا/ انقلاب/ اغتشاش / عملیات نظامی و انتظامی و ضبط و توقیف بی مجوز کالا اقدام کرده است. در این قسمت مقاله نظر شما خوانندگان محترم را به تعدادی ار این کلوز ها جلب مینماید:

۱ـ بیمه اعتباری صادرات: منطبق با ریسک کشوری از نظر آداب و رسوم- پیشینه- فرهنگ-تثبیت بودن موقعیت سیاسی کشورو موضع گیری های دولتمردانش در عرصه سازمان ملل متحد عددی از طرف کارشناسان خبره بیمه از ۱ الی ۱۰ تعیین میشود که نشان از ریسک پایین و یا بالای آن کشور داشته و نشان میدهد تا چه حد میتوان به معادلات تجاری با ایشان اعتماد کرد. این نوع بیمه معمولا توسط دولتها به صاحبان صنایع و تجار داده میشود تا قادر باشند با کشورهای خاصی شروع به تجارت کنند و اگر در حین صادرات یا واردات کالا در کشور مربوطه اغتشاش یا جنگی رخ داد و کالا یا اعتبار ارایه شده سوخت شد ضرر و زیان حاصله توسط شرکت بیمه دولتی پرداخت گردد. معروف ترین آنها در دنیا بیمه “هرمس آلمان”، ” اوپیک آمریکا”  و ” ای دی سی کانادا ” هستند.

۲-بیمه جنگ برای کالای صادراتی/ وارداتی روی آب(بیمه دریایی): اگر کالایی در حین حمل و نقل دریایی متحمل ضرر و زیان شود و منشاء آن جنگ باشد تمامی خسارتش در صورت داشتن این پوشش توسط شرکت بیمه پرداخت میشود. اخیرا شرکتهای بیمه این طرح را گسترش دادند و اگر دنباله سفر کالا، زمینی یا ریلی هم باشد پوشش مربوطه قابل تعمیم میباشد.

۳-بیمه توقیف و ضبط غیرقانونی کالا در شرایط اغتشاش و جنگ: اگر کالایی بیمه کامل باشد و توسط گروههای تروریستی یا دولت غیر قانونی محلی ضبط و مصادره شود خسارت حاصله توسط شرکت بیمه قابل جبران است.

۴-بیمه فوت و نقص عضو و از کارافتادگی بر اثرجنگ / شورش/ بلوا/ انقلاب/ اغتشاش / عملیات نظامی و انتظامی: تمامی موارد یاد شده در زمره حادثه تعریف خواهند شد اگر کلوز جنگ به بیمه یاد شده اضافه شده باشد. شرکتهای بیمه ازحدودا ۵ سال گذشته به این طرف قانع شدند با توجه به شیوع گسترده خشونت در سراسر دنیا این موارد را از استثناء بیمه حذف کنند و اگر بیمه شده ای متحمل غرامتی شد وی را تحت پوشش قرار بدهند. البته بیمه مسافرتی در معدود شرکتهای بیمه هنوز به طور تمام و کمال نتوانسته خود را تطبیق دهد.

موفق و موید و شاد و تندرست باشید.