شهروند- رهبر سابق حزب محافظه کار انتاریو، پاتریک براون، در اقدامی تازه از شبکه خبری CTV به دلیل اقداماتی که وی آنها را شایعه و باعث انحراف افکار عمومی خواند، شکایت کرده و ادعای خسارتی به مبلغ ۸ میلیون دلار دارد. پاتریک بروان در تاریخ ۲۵ ژانویه ۰۱۸ ، تنها ساعاتی بعد از نشر اخبار مبنی بر سوءاستفاده جنسی از دو دختر جوان که توسط شبکه خبری CTV منتشر شد، مجبور به استعفا و برکناری از کار شد.  براون از همان ابتدا تمامی اتهامات را رد کرد و اعلام کرد که تمامی این اخبار نشر اکاذیب علیه وی است. برکناری او منجر به آمدن داگ فورد و انتخاب او به عنوان رهبر جدید این حزب شد.

وکیل پاتریک بروان در شکایتی ۳۵ صفحه ای ادعا می کند که اتهامات وارد شده به موکلش وارد نیست و این شبکه خبری و بویژه سه تن از اعضای اصلی آن باید غرامتی به مبلغ ۸ میلیون دلار به وی پرداخت کنند.

گفته می شود که اگر این پرونده برنده شود و آقای براون بتواند غرامت را دریافت کند، یکی از بزرگترین غرامت های تهمت و افترا در کانادا خواهد بود.