شهروند- پلاستیک سیاه رنگ به راحتی بازیافت نمی شود حتی اگر علامت بازیافتی بر روی آن باشد. برای همین همیشه باید هر نوعی از پلاستیک سیاه را به جای سطل آشغال های آبی رنگ داخل سطل آشغال های سیاه رنگ بیندازیم. این پلاستیک های سیاه خریداری هم ندارد و نمی توان برای هیچ کار دیگری از آنها استفاده کرد. دلیل این امر بسیار پیچیده است و به مکانیزم استفاده شده در سیستم های بازیافت زباله مربوط می شود. به همین دلیل قهوه فروشی های تورنتو در تصمیم مشترک اعلام کرده اند که از این به بعد به جای درپوش های سیاه برای لیوان های قهوه از پلاستیک های بازیافتی رنگ دیگر، قرمز یا سفید و یا قهوه ای، استفاده می کنند که می تواند بازیافت شود.

قهوه فروشی های استارباکس، تیم هورتون و مک دونالد پیشتر نیز از درپوش های رنگ دیگری برای لیوان های قهوه و ظروف یکبار مصرف استفاده می کردند و قرار است قهوه فروشی های بالزاک، Dark Horse Espresso و چند تای دیگر از ماه آینده به آنها بپیوندند.

خوب است که هرکدام از ما نیز امسال تصمیم بگیریم تا پلاستیک کمتری مصرف کنیم و در صورت مصرف از نوع بازیافتی آن استفاده کنیم.