شهروند- عروسی پرنس هری و مگان مارکل بعد از ظهر روز شنبه ۱۹ ماه می در کلیسای سنت جورج، کاخ ویندزور برگزار می شود و از آن جایی که مگان مارکل به نوعی شهروند تورنتو محسوب شده و برای اولین بار در این شهر با پرنس هری آشنا شد، شاید برای حمایت از عروس هم باید روز تعطیل ساعت ۷ صبح بیدار شده و برای دیدن عروسی آماده شویم.

قبل از پرنس هری، برادرش پرنس ویلیام تنها فردی از خانواده ی سلطنتی است که مراسم عروسی اش از تلویزیون پخش شده است. مراسم عروسی پرنس هری و مگان مارکل توسط رسانه های کانادایی پوشش داده خواهد شد و شما می توانید پوشش قبل و بعد از عروسی و مراسم عروسی را در  E.T. Canada، CBC، Cityline و BELL MEDIA به تماشا بنشینید. هرکدام از این رسانه ها به روش ویژه خودشان این مراسم را پوشش خواهند داد و اغلب از ساعاتی قبل از شروع مراسم در صحنه حضور خواهند داشت و روز بعد از مراسم نیز اتفاقات مهم این مراسم را مرور خواهند کرد. شما می توانید از ساعت ۵ صبح روز شنبه ۱۹ ماه می به همراه خانواده در این مراسم با پیژامه شرکت کنید و از راه دور برای عروس تورنتویی آروزهای خوبتان را بفرستید.