شهروند- کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، در پیامی شخصی عید رضوان را به بهاییان تبریک گفت. خانم وین در پیام تبریک خود اعلام کرد که این عید زمان عبادت، جشن و تفکر است، زیرا بر اساس اعتقاد بهایی ها در این زمان حضرت بها الله در باغ رضوان به گونه ای علنی سرآغاز آیین بهائی و پیام روحانی نوین خود را به همراهان خویش اعلان نمود. بهاءالله به عنوان یک رهبر معنوی و معلم، به پیروانش آموخت که تنها یک نژاد، نژاد بشر، وجود دارد. او ایمانی را ایجاد کرد که آرمان های یک جامعه جهانی واحد، احترام به تنوع و برابری همه مردم در آن محترم شمرده می شود. استان انتاریو افتخار دارد که یک جامعۀ بهائی شکوفا را درون خود جای داده است که اعتقادات آنها با ارزش های این استان هماهنگ و هم جهت است.  این جشنواره فرصتی است برای بهائیان برای تقویت ایمان خود و تأیید مجدد ارزش خانواده و جامعه.

کاتلین وین از بهائیان خواست که بهترین آرزوهای او را برای این جشن زیبا پذیرا باشند.

عید رضوان یکی از اعیاد دین بهائی و سلطان اعیاد این دین به شمار می‌رود. این عید را عید گل هم می‌گویند. ایام عید رضوان از اول اردیبهشت شروع و مدت ۱۲ روز ادامه دارد. این ایام مصادف ورود بهاءالله شارع دین بهائی به باغی در حومه شهر بغداد در آوریل ۱۸۶۳ است. این باغ بعدها در بین بهائیان به باغ رضوان شهرت یافت. این ایام ایامی است که در آن بهاءالله صریحاً به اصحاب خود اظهار امر کرد.

بهاءالله مدت ۱۲ روز در این باغ توقف و سپس به سوی اسلامبول که محل تبعید بعدی وی بود حرکت کرد. به مناسبت اظهار امر بهاءالله، هر سال ۱۲ روز ایام رضوان جشن گرفته می‌شود.