شهروند- آکادمی نوبل سوئد روز جمعه اعلام کرد که جایزه ی نوبل ادبیات سال ۲۰۱۸ به دلیل اتهامات وارد شده مبنی بر سوء استفاده ی جنسی مرتبط با یکی از ارکان فرهنگی این آکادمی و رسوایی های پیش آمده، اهدا نخواهد شد و تا سال ۲۰۱۹ به تعویق می افتد. بعد از سال ۱۹۴۹ برای اولین بار است که اهدای این جایزه ی جهانی و ارزشمند به تعویق می افتد.

سال گذشته نویسنده ی ژاپنی ساکن انگلستان، کوزئو ایشیگورو، برنده ی این جایزه ی مهم ادبی شد.  این اتفاق ناشی از سوء استفاده ی جنسی Jean-Claude Arnault ، یک مهره ی اصلی فرهنگی این آکادمی و همسر Katarina Frostenson شاعر است. Katarina Frostenson یکی از اعضای این آکادمی است. بعد از اعلام این رسوایی آکادمی تایید کرد که رفتارهای نامناسب جنسی بین برخی افراد رده بالای این سازمان انجام شده است و لازم است تا به طور دقیق این جریان بررسی شده و آکادمی به زمان نیاز دارد تا اعتبار سابق خود را دوباره به دست بیاورد.