شهروند- آرایشگر جوان تورنتو بعد از پست کردن عکس فارغ التحصیلی دبیرستانش در اینستاگرام یک شبه به شهرتی جهانی دست پیدا کرد. کوین کودرا (Kevin Kodra)  از  ۱۴ سالگی به حرفه ی آرایشگری مشغول است و از اینکه عکس پایان دبیرستانش در عرض چند ساعت ۲۰۰۰۰ بار لایک خورده و ۱۰۰۰ کامنت برای آن گذاشته شده است بسیار هیجان زده است و می گوید که ۱۸ سالگی برایش شروعی موفق است.

 

بسیاری از کاربران اینستاگرام در زیر عکس او نوشته اند که کوین بسیار زیباست و بسیاری از او تقاضا کردند که آرایششان کند. کوین در این عکس که توسط بسیاری از مردم دنیا دیده شده است لباس فارغ التحصیلی بر تن دارد و به زیباترین شکل ممکن صورت زیبایش را آرایش کرده است ؛ با مهارتی بی نظیر که تنها می توان از آرایشگرهای بسیار حرفه ای توقع داشت. کوین کودرا ساکن تورنتو است و عاشق حرفه ی آرایشگری است. برای این جوان ۱۸ ساله ی با استعداد اهل شهرمان آرزوی های خوب داریم.