شهروند- مسافران پرواز ایرکانادا که پنج شنبه شب از ساسکاچوان به مقصد تورنتو در فرودگاه منتظر پروازشان بودند مجبور شدند به دلیل سماجت یک راکون که خیلی به پرواز علاقه داشت، مدت ۷ ساعت در فرودگاه معطل شوند.

 

یکی از مسافران این پرواز می گوید که در ابتدا به دلیل یک بسته ی مشکوک پرواز یک ساعت به تعویق افتاد. مدتی بعد مسافران متوجه شدند که خدمه ی پرواز در تلاشند تا با بردن تجهیزاتی به داخل هواپیما یک راکون را دستگیر و خارج کنند. دلیل اینکه چرا این راکون میان این همه پرواز، وارد ایرکانادا شده بود هنوز مشخص نیست اما سماجت او بر ادامه ی مسیر و عدم تمایلش به کنسل کردن سفر، خدمه ی پرواز و مسافران را با تاخیری ۷ ساعته مواجه کرد. سرانجام خدمه ی پرواز موفق شدند بدون آسیب و با آرامش این مسافر هیجان زده را از هواپیما خارج کنند و به سمت تورنتو راه بیفتند.