شهروند- با گرم شدن هوا و طولانی تر شدن روزها، بررسی های پلیس در رابطه با پرونده ی بروس مک آرتور، قاتل زنجیره ای تورنتو وارد فاز جدیدی می شود. در این دور تازه قرار است تا سگ های مرده یاب پلیس که از نژاد ژرمن شپرد هستند به کمک پلیس آمده و با استفاده از حس شامه بسیار قوی به کشف  بقایای انسانی کمک کنند. این بررسی ها قرار است در ۷۵  ملک عمومی و خصوصی انجام شود که گفته می شود از مکان هایی است که بروس مک آرتور در آنها به طراحی باغ و باغچه پرداخته است.

به گفته ی پلیس تورنتو  پرونده ی بروس مک آرتور بزرگترین پرونده ی قتل در تاریخ تورنتو است و تاکنون نظیری نداشته است. این سگ های مرده یاب می توانند ۴۰۰ نوع بو مرتبط با بازمانده های انسانی را تشخیص دهند و یاد گرفته اند که در هنگام پیدا کردن جسد دست به چیزی نزنند و ادامه ی کار را تحویل پلیس دهند.

دادگاه بعدی بروس مک آرتور در تاریخ ۲۳ می برگزار می شود. او تا کنون به ۸ فقره قتل درجه ی یک متهم شده است.