شهروند- ۳۰۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه یورک  از جمله استادیاران، کارکنان کتابخانه و بسیاری دیگر از کارکنان قراردادی که تحت اتحادیه ی کارگری CUPE 3903 حمایت می شوند از پنجم ماه مارس در اعتصاب هستند. این اعتصاب که عملکرد شمار زیادی از دانشکده های این دانشگاه و زندگی بیش از ۵۰,۰۰۰ دانشجوی یورک را تحت تاثیر قرار داده است هم اکنون وارد ماه سوم شده است.

بعد از ماهها مذاکره سرانجام حدود سه هفته ی پیش دولت انتاریو نماینده ای را برای بررسی اختلافات بین دانشگاه و اتحادیه ی CUPE 3903 تعیین کرد که آنها بعد از روزها تحقیق و بررسی اعلام کرد که تنها راه برون رفت از این بحران برای دانشگاه و اتحادیه استفاده از شخصی به عنوان واسطه است تا تصمیم نهایی توسط او گرفته شود. با اصرار اتحادیه بر عدم پذیرش واسطه و عدم پاسخ گویی دانشگاه یورک و برنگشتن این دانشگاه بر سر میز مذاکره، سرانجام دیروز دوشنبه دولت انتاریو اعلام کرد که به عنوان آخرین راه به قانون “بازگشت به کار” رجوع خواهد کرد و در صورت رأی آوردن کارکنان وظیفه دارند که به سر کار خود برگردند.