در هر بیمه نامه مواردی هستند که از نظر شرکت بیمه قابلیت پرداخت خسارت برایشان میسر نیست آنها را استثناء می نامند. دو گونه استثناء در قراردادهای بیمه قابلیت تعریف دارد اول موارد عمومی که قابلیت تعمیم به همه بیمه نامه ها را دارد و دوم موارد خصوصی که مختص به بیمه نامه ویژه ای مثلا اتومبیل است.

۱-کلیات استثناء عمومی: صاحب یا ذینفع هر مالی که آن را بیمه می کند می بایستی با تمام توان از آن مال مراقبت نماید و هرگز خبط و خطا و سهل انگاری نکند تا منجر به تشدید ریسک گردد. حتی به عنوان بیمه گذار (خریدار بیمه) تمامی تلاش خود را معطوف کند تا از تحقق ریسک بکاهد و در صورت وارد آمدن خسارت اقدامات لازم را به خرج شرکت بیمه انجام دهد تا باقیمانده مال بیمه شده را از ضرر و زیان نجات دهد. در ضمن از قبول تقصیر اجتناب کند و تعیین تقصیر را به کارشناسان و دادگاه واگذار نماید. اگر بیمه گذار (خریدار بیمه) در انجام هر کدام از این موارد فوق کوتاهی کند شرکت بیمه می تواند از پرداخت خسارت سر باز زند.

۲- استثناء خصوصی در بیمه اتومبیل:

ـ خسارات وارده بر اثر زنگ زدگی- یخ زدگی -کهنگی و فرسودگی قطعه یا وسیله ای در اتومبیل که بر اثر مرور زمان رخ بدهد پوشش ندارد این بدان معنی نیست که  اگر اتومبیلی با عمر۱۰سال تصادف کرد شرکت بیمه ادعا کند که عمر ترمز یا قطعات منفصله باعث عدم کارایی مناسب بوده و خسارت در عهده ایشان نیست، بلکه اگر برای تعویض سیم کشی اتومبیل یا لاستیک فرسوده و کمک فنر کهنه بخواهید از شرکت بیمه پولی دریافت نمایید این مورد غیر قابل پرداخت است. در همین راستا شکست ماشین آلات یا خسارات مکانیکی که به اتومبیل وارد می شود در پوشش بیمه ای جایی ندارد چون حادثه تلقی نمی شود.

ـ اگر راننده یا هر شخصی که با رضایت کامل بیمه گذار در حال رانندگی است دچار مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر یا دارویی است که کنترل طبیعی روی رانندگی نداشته باشد آن موقع خسارت احتمالی به اتومبیل و سرنشینان غیر قابل پرداخت است.

ـ اگر مقامات ذیصلاح راهنمایی و رانندگی یا دادگاه تشخیص دهند که راننده خاطی در یکی از موارد ذیل طبقه بندی می شود خسارتش غیر قابل پرداخت است:

* تصادفی که طراحی شده و عمدی باشد که منجر به فوت یا نقص عضو کلی گردد.

* انجام عملیات بسیار خطرناک با اتومبیل با نیت مسابقه- بدل کاری و امثالهم.

* فرار از صحنه تصادف با نیت مجرمانه.

* عدم همکاری با مقامات ذیصلاح راهنمایی و رانندگی برای کشف حقیقت در مورد تصادف.

* نداشتن گواهینامه معتبر یا مرتبط با وسیله نقلیه.

در خاتمه موارد بسیار مهمی که خسارت جانی و مالی را به هیچ عنوان پوشش نمی دهد  عبارتند از:

اگر وسیله نقلیه اقدام به حمل مواد رادیو اکتیو یا منفجره نماید یا اینکه راننده در بیمه نامه صریحا اعلام شده که حق رانندگی ندارد( فرم ۲۸)  و یا از اتومبیل به عنوان تاکسی و حمل مسافر استفاده شود. برای رانندگان اوبر بیمه مکملی وجود دارد که این مورد را با حق بیمه اضافی پوشش می دهد یا اینکه مستقیم از موسسه اوبر بیمه تجاری را خریداری نمود و سپس شماره بیمه را به شرکت بیمه اولیه گزارش داد.

برای استفاده از مزایای بیمه نامه ها و شرایط ویژه با بروکر بیمه خود مشورت نمایید.

شاد و تندرست و موفق و موید باشید.