برای اکثر راننده ها مساله نوع جرایم رانندگی از آن جهت مهم تلقی می شود چون می خواهند بدانند که هر کدام چه تاثیری بر روی بیمه اتومبیل ایشان خواهد داشت. جالب است بدانید که حتی آنهایی که اقلا طی ۳ سال اخیر هم اصلا جریمه نشدند مشتاقند که از این مساله اطلاع پیدا کنند تا بتوانند مراقبت های لازم را انجام دهند.

در انتاریو جرایم رانندگی به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:  جریمه خطای جزیی ـ خطای اساسی ـ خطای بسیار اساسی و جدی. هر کدام از جرایم یاد شده قادرند تاثیر متفاوتی روی بیمه اتومبیل شما داشته باشند و صد البته تعداد آنها هم طی سه سال بسیار مهم خواهد بود.

۱ ـ جریمه خطای بسیار اساسی و جدی: اینگونه جرایم از بدترین مواردی است که ممکن است برای یک راننده در طول دوره زمانی ۳ ساله پیش بیاید که عبارتند از:

ـ اگر در زمان رانندگی الکل خون راننده بیشتر از ۰.۸ باشد و امکان دارد همیشه راننده پر خطر تلقی شده و این مطلب تا ۱۰ سال باعث افزایش بیمه شود.

ـ اگر سرعت رانندگی ۵۰ کیلومتر بیشتر از حد مجاز اعلام شده باشد می تواند تا ۴۹۰ دلار جریمه نقدی به همراه داشته و در بعضی موارد ۳ امتیاز منفی هم الصاقش می باشد.

ـ رانندگی بدون بیمه نامه معتبر.

ـ  امتناع از ارایه آزمایش الکل (تست دمیدن در دستگاه مربوطه) که توسط پلیس ارایه می شود.

ـ مسابقه رانندگی در خیابان و جاده یا انجام عملیات بدل کاری با اتومبیل.

ـ ترک صحنه تصادف و فرار از ارایه گزارش به پلیس.

۲- جریمه خطای اساسی : داشتن یکی از این موارد به همراه ۲ جریمه جزیی می تواند اقلا برای ۳ سال شما را از شرکت های بیمه استاندارد جدا نماید و اقلا حق بیمه ۳۰% افزایش یابد.

ـ  رانندگی بدون توجه به علایم رانندگی و نداشتن تمرکز برای کنترل ماشین.

ـ رانندگی اتومبیل با گواهینامه جی ۱ (فقط آیین نامه) بدون مراقب .

ـ عدم توجه به علامت توقف کامل در منطقه مدرسه و به خطر انداختن جان دانش آموزان.

ـ اطلاع ندادن تصادف و ترک کردن صحنه آن

ـ عدم توجه به اتوبوس مدرسه که چراغ توقفش روشن است.

۳- جریمه خطای جزیی: این موارد در طبقه غیر مهم طبقه بندی می شوند:

– دنده عقب بدون توجه به مسایل ایمنی و تولید خطر برای خود و دیگران

– ترمز غیر ضروری و ناگهانی

– باز کردن در اتومبیل در زمان نامناسب

– عدم توقف کامل در زیر تابلو توقف و سریع گذشتن از آن

اینگونه جرایم اگر با یک تصادف همراه گردد که در آن مورد هم راننده مقصر تشخیص داده شود آن موقع شرکت های بیمه استاندارد با حق بیمه مناسب از بیمه کردن شما تا ۳ سال امتناع می کنند و مجبور خواهید شد تا به بازار اصطلاحا راننده های پر خطر منتقل شوید و حق بیمه ۳۰% بیشتر بپردازید.

ضمن آرزوی سلامتی برای همه شما همیشه مد نظر داشته باشید که رانندگی نشانه شخصیت هر یک از ما است و بهتر است اقلا برای حفظ سلامتی خود، اطرافیان و بقیه راننده ها به قوانین رانندگی احترام بگذاریم.

شاد و تندرست و موفق باشید.