۷- ملکی را با مستأجر خریداری نموده اید (اعم از چند واحدی یا خانه ای که طبقه زیرین آن مستأجری زندگی می کند). پس از انجام مراحل قانونی و دریافت کلید و مراجعه به محل خریداری شده ملاحظه می کنید که مبلغ اجاره پرداختی مستأجر با آنچه به شما قبلاً گفته شده متفاوت است (کمتر است) و یا گفته شده یک نفر در آن زندگی می کند در حالی که یک خانواده در آن ساکن است و سایر موارد مثل برق و گاز مشترک است و یا باید جداگانه  پرداخت شود(جزء اجاره یا اضافه بر اجاره).

ـ در صورتی که هنگام خرید ملکی مایلید مستأجر فعلی در محل را قبول نموده و اجازه دهید وی قرارداد اجاره را ادامه دهد بایستی از مشاور املاک خود بخواهید:

۱ـ یک نسخه از قرارداد اجاره فیمابین مستأجر و فروشنده را به شما ارائه دهد. این نسخه باید بروز باشد یعنی اگر چند سال مستأجر ساکن آن محل است هر سال این قرارداد بروز شده و برای سال بعدی روی آن توافق شده باشد با امضاءها و تأییدهای لازم.

۲ـ قرارداد را به دقت ملاحظه نمائید و در صورت امکان فرم اطلاعات مستأجر (Application Form) را هم از فروشنده بخواهید زیرا آن اطلاعات برای شما ذیقیمت است.

۳ـ در فرم خرید ملک عبارتی به مضمون: فروشنده تأیید می کند که هیچ گونه مشکل و یا درگیری با مستأجر تاکنون نداشته و در LTB (Landlord Tenant Board) پرونده ای بین آنها تشکیل نشده است، درج شده باشد.

۴ـ قبل از خرید قطعی و هنگامی که قرارداد هنوز شرطی است و پس از دریافت کپی قرارداد اجاره، با مستأجر رو در رو صحبت کنید و مطمئن شوید مطالب قرارداد فیمابین همان مطالبی است که شما با مستأجر در میان گذاشته اید. تمام این اقدامات برای این است که شما پس از انجام قرارداد دنبال سورپرایز نیستید!

۵ـ از مشاور املاک خود بخواهید بررسی نماید آیا اجاره محل وجهه قانونی دارد (مثلاً اجاره زیرزمین و غیره) و یا اگر یک ساختمان ۴ واحدی می خرید آیا هر ۴ واحد قانونی و مورد تأیید شهرداری است؟

۶ـ چنانچه در هر یک از موارد بالا دچار مشکل یا مواردی شدید که قبلاً به روشنی در قرارداد ذکر نشده باشد در این صورت می توانید از قبول مستأجر منصرف شوید و از فروشنده بخواهید عذر مستأجر را بخواهد و خانه خالی از مستأجر را در موعد مقرر به شما تحویل دهد. در این حالت باید تاریخ انجام قرارداد (Closing Date) را به عقب ببرید تا ۶۰ روز اطلاع به مستأجر ملحوظ گردد. برابر تغییرات جدید مالک باید یک ماه اجاره به اضافه ۶۰ روز Notice به مستأجر بدهد تا وی از محل نقل مکان کند.

بنابراین اگر همه موارد بالا را انجام دهید هیچگاه بعد از خرید محل با مستأجر دچار مشکل نمی شوید.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است