شهروند- الیسون هیل (Alison Hill) نام زنی است که به همراه تنها دخترش در هالیفکس کانادا زندگی می کند. او امسال تصمیم گرفت که مادرش را که ۴۰۰۰ کیلومتر با او فاصله دارد و ساکن شهری کوچک در شمال وینی پگ است برای تولد ۷۱ سالگی اش سورپرایز کند و چاره ای ندید جز اینکه به غریبه ها اعتماد کند. او در  وب سایت Reddit پیغامی را به اشتراک گذاشت و برای تحقق این سورپرایز درخواست کمک کرد.

الیسون می گوید که بعد از مدت زمان کوتاهی از طرف یک مرد پاسخی دریافت کرد مبنی بر اینکه می تواند او را کمک کند. الیسون از مرد خواست که در تاریخ معین گلهای سفارشی او را از مغازه دریافت کرده و بعد از ۴۰ دقیقه رانندگی آنها را به دست مادرش برساند.

سفارش الیسون تنها گل بود.

مادر الیسون، تیا هیل، این گونه تعریف می کند. او در بعدازظهر تولدش در حیاط مقابل خانه به همراه همسرش و تعدادی از همسایه ها نشسته بودند و مشغول خوردن شراب بودند که ناگهان یک ماشین تراک جلوی در توقف کرد و مردی از تیا پرسید آیا شما تیا هیل مادر الیسون هیل هستید؟ این مرد بعد از شنیدن جواب مثبت با گلهای سفارشی الیسون و یک کیک تولد که بر روی آن نام تیا درج شده بود از ماشین پیاده شد و این هدایا را به مادر الیسون داد.

الیسون می گوید که مرد خودش برای کیک تصمیم گرفته و پول داده است و در پاسخ تشکر الیسون گفت که ای کاش روزی کسی برای مادر من هم این کار را بکند.

تیا هیل میگوید این مرد را که هنوز کسی نامش را نمی داند در آغوش گرفته و بوسیده است و اگر هزار بار دیگر هم او را ببیند باز همین کار را می کند و این بار نامش را هم می پرسد.