شهروند- روز شنبه کاتلین وین با حضور و سخنرانی در حوزه ی دان ولی غربی که همیشه طرفدار او بوده است، طی سخنرانی بسیار احساسی از مردم انتاریو خواست که مانع تشکیل دولت اکثریت محافظه کار و یا ان دی پی شوند. برای اینکه حزب لیبرال در انتاریو به رسمیت شناخته شود باید حداقل ۸ صندلی مجلس را از آن خود کند.

کاتلین وین ضمن سخنرانی اش بیان کرد که او دیگر حتی اگر دولت لیبرال تشکیل شود نخست وزیر انتاریو نخواهد بود و گفت که میداند حزبش شانس برنده شدن ندارد، اما از مردم تقاضا دارد که برای کنترل حزب برنده کمک کنند تا تعداد زیادی نماینده ی لیبرال به پارلمان فرستاده شود.

کاتلین وین گفت او دیگر این استان را رهبری نخواهد کرد، اما عمیقا از اینکه به دست چه فردی بیفتد و چگونه هدایت و رهبری شود نگران است. او گفت که مردم انتاریو تغییر می خواهند، اما می دانند که جایگاه انتاریو کجاست و اجازه نخواهند داد که این استان مانند یک چک سفید امضا دست داگ فورد و آندریا هوروت بیفتد. بسیاری از مردم در این استان به داگ فورد اطمینان ندارند و می خواهند به دلیل این عدم اطمینان دولت را دست ان دی پی بدهند که برنامه هایش برای رهبری بسیار غیرواقعی و ریسکی است.

بسیاری از کاتلین وین پرسیده اند که چرا خیلی قبل تر از مقام نخست وزیری انتاریو استعفا نداد تا لیبرال ها شانس بیشتری داشته باشند، او در پاسخ گفت، گمان میکرد می تواند نتیجه ی آرا را عوض کند و هم اکنون که می داند شانسی برای بردن ندارد تمام تلاشش را خواهد کرد تا هرچه بیشتر نمایندگان لیبرال را وارد مجلس کند.

آندریا هوروت در مقابل می گوید کاتلین وین بازی خطرناکی را شروع کرده است . او معتقد است که موضع اخیر وین ممکن است باعث شود دولت اقلیت لیبرال تشکیل شود، ولی دولت اکثریت دست داگ فورد خواهد افتاد که به اعتقاد هوروت این برای انتاریو یک اتفاق خطرناک است.