شهروند- مصرف پلاستیک به بزرگترین اشتباه تاریخی بشر امروز تبدیل شده است. شاید به نظر بی اهمیت و مسخره بیاید، اما با مصرف پلاستیک و رها کردن آنها در دل طبیعت بی زبان در حال کشتن حیواناتی هستیم که برای دفاع از خود نه ابزار جنگی دارند و نه اتحادیه ای که برایشان اعتصاب کند.

این روزها مرگ یک نهنگ بیچاره در تایلند که به نهنگ کاپیتان شهرت دارد تیتر خبرهای جهان شده است. این نهنگ در تاریخ ۲۸ ماه می در کانالی در جنوب استان Songkhla در حالی که بسیار بیمار بود پیدا شد. تیمی از دامپزشکان در این منطقه سعی کردند به این نهنگ که ۸۰ عدد کیسه ی پلاستیکی و یک شیء پلاستیکی یک کیلوگرمی را بلعیده بود کمک کنند، اما متاسفانه این نهنگ بیمار و ناتوان بعد از ۵ روز جان خود را به خاطر آن پلاستیک ها از دست داد. به گفته یک کارشناس محیط زیست دریا نهنگ حدود ۸ کیلوگرم پلاستیک خورده بود و به همین دلیل دیگر نمی‌توانست غذا بخورد.

مقامات این استان قرار است در تاریخ ۸ ام ماه ژوئن مصادف با روز جهانی اقیانوس به تمام جهان بار دیگر هشدار بدهند و از دولت ها بخواهند که مصرف پلاستیک غیر بازیافتی را ممنوع کنند. هربار که پلاستیک مصرف می کنیم و آن را بی مهابا و بدون اندکی تامل در طبیعت رها میکنیم به این بیندیشیم که چگونه خودمان با دست های خودمان در حال نابود کردن کره ی زمین و موجودات بی گناهش هستیم. آنگاه است که شاید کمی وجدان خفته مان بیدار شود و یادمان بیاید که بدون مادرمان زمین ما نابود می شویم و دیگر هیچ چیز مهم نیست نه درآمدهای میلیون دلاری مان و نه موضع گیری های سیاسی مان.

مصرف پلاستیک و بی توجهی به محیط زیست و کم اهمیت دانستن حیات موجودات و درختان و آبهایش دشمنانی هستند که جلوتر از همه ی مشکلات دیگر و در مدت زمانی بسیار کمتر از آنچه مورخان برای ما رقم زده اند، مارا نابود خواهد کرد.