شهروند- تحقیقات جدید دانشمندان در دانشگاه بریتیش کلمبیا British Columbia در کانادا نشان می دهد که شکر در هنگام پختن کالری اش کاهش می یابد بنابراین آنچه بر روی برچسب های کیک و شیرینی به عنوان کالری نشان داده می شود دقیق نیست و واقعیت ندارد.

این تحقیقات توسط دولت کانادا تامین مالی شده است و اخیرا در مجله ی Nutrition & Food Sciences منتشر شده است. برای به دست آمدن این نتایج دانشمندان میزان کالری شکر را قبل از پخت و بعد از پخت کیک اندازه گیری کرده اند.

نتایج نشان می دهد که کالری شکر کیک و شیرینی بعد از پختن بین ۵ تا ۲۰ درصد، بسته به نوع شکر استفاده شده، کاهش می یابد. شکر در مقابل گرما واکنش ویژه ای دارد و قابلیت چاق کننده ی آن کاهش می یابد. بنابراین محصولات پخته شده با شکر نیز کالری کمتری خواهند داشت.

به گفته ی سازمان بهداشت جهانی میزان مصرف شکر افراد نباید بیشتر از ۱۰ درصد کل کالری مصرف شده باشد. اما این مرکز تحقیقی در کانادا می گوید که این میزان بسته به سن افراد می تواند تا ۱۱ یا ۱۳ درصد نیز افزایش یابد.