شهروند علی شریفیان: روز سه شنبه خانم قاضی میشل فوست، قاضی دادگاه عالی انتاریو مارکو موزوو ۲۹ ساله را به جرم رانندگی در حال مستی و تصادفی که در آن سه کودک خردسال دانیل ۹ ساله، هاریسون ۵ ساله، میلی ۲ ساله را همراه پدر بزرگ ۶۵ ساله شان گاری نویل به کشتن داد، به ده سال زندان و پس از آزادی ۱۲ سال Marco-Muzzoمحرومیت از رانندگی محکوم کرد.

مارکو موزو از روز ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵ که به علت مستی سبب این فاجعه شد تا کنون هشت ماه در زندان بوده است حالا باید بقیه مدت باقی مانده را در زندان باشد. علاوه بر جانباختگان دو تن از افراد دیگر خانواده هم در این تصادف مجروح شدند. مادر کودکان پس از شنیدن حکم قاضی توانست چند دقیقه ای در حالی که بغض و گریه امانش نمی داد، سخن بگوید.

وی گفت:« ده سال؟ پسر بزرگ من دانیل به هنگام مرگ نه سال و ۴ ماه و ۲۷ روزش بود و هیچگاه ده سالگی را ندید اون دو بچه دیگرم که … هشیار باشید وقتی مشروب خورده اید، رانندگی نکنید! دیگران را، بچه ها و عزیزان دیگران را می کشید…»