شهروند- ۱۰ سال پیش دولت فدرال کانادا طی نامه ای رسمی در مجلس عوام بابت مدارس شبانه روزی از مردمان بومی معذرت خواهی کرد. بعد از ۱۰ سال از این معذرت خواهی تاریخی این نامه ی مهم به هفت زبان بومی کانادا ترجمه شده است. همچنین یکی از مقامات دولت کانادا اعلام کرد که از پاییز امسال فیلم هایی درباره ی تاریخچه ی سیاه مدارس Residential برای اطلاع رسانی و آموزش به کودکان در اختیار مدارس کانادا قرار خواهد گرفت و این قدمی کوچک در راه آشتی ملی با مردمان بومی در این کشور است.

دلیل ترجمه این بیانیه آن است که اگرچه معذرت خواهی به صورت رسمی انجام شده است، اما مردمان بومی می خواهند و حقشان است که این بیانیه ی معذرت خواهی را به زبان خودشان در اختیار داشته باشند.

مدارس شبانه روزی با هدف تلفیق بومیان با دیگر مردمان کانادا تاسیس شد ولی بسیاری از کودکانی که به اجبار به این مدارس فرستاده شدند مورد سوءاستفاده و آزارهای روانی و جسمی شدیدی قرار گرفتند و بسیاری جان خود را از دست دادند.

این بیانیه ی معذرت خواهی که توسط نخست وزیر وقت، جاستین ترودو قرائت شد به زبان های زیر ترجمه شده است: Mohawk، Plains Cree، Western Ojibway، Mi’kmaq، Inuktitut، Dene، Algonquin.