شهروند- دوشنبه صبح حوالی ساعت ۶ صبح ۱۴ غاز کانادایی در منطقه ای در شمال تورنتو در حالی پیدا شدند که به شدت مجروح بودند، سر بعضی از آنها بریده شده بود و برخی دیگر پاها و پرهایشان کنده شده بود. این غازها در منطقه ای صنعتی در نزدیکی جاده ی Clayson در شمال جاده ی Bartor و اتوبان شماره ی ۴۰۰ پیدا شدند. پلیس تورنتو می گوید دلیل این آسیب ها حمله ی حیوانات وحشی نیست و قطعا کار انسان بوده است!

مرکز حیات وحش تورنتو اعلام کرد یکی از غازها از این حمله ی وحشیانه و اعمال خشونت آمیز جان سالم به در برده است ولی چند تا از دنده هایش شکسته است و زخم های عمیقی بر روی بدنش دیده می شود. این پرنده هم اکنون تحت مراقبت های ویژه است ولی متاسفانه ۱۴ غاز دیگر این گله به شکل وحشیانه ای کشته شده اند. پلیس و مرکز حیات وحش تورنتو در حال بررسی این جرم هستند و تلاش برای پیدا کردن مجرمان این حادثه ادامه دارد.

از کسانی که به هر طریقی از این حادثه اطلاعی در دسترس دارند تقاضا می شود تا با شماره ی ۴۱۶-۸۰۸-۳۱۰۰ تماس بگیرند.