شهروند- سیاست های بسیار سختگیرانه ی دونالد ترامپ در مورد پذیرش پناهنده باعث شده است که هزاران پناهجو در مرزهای آمریکا با بحران جدی روبرو شوند. بر اساس سیاست های جدید اعمال شده دولت امریکا، افرادی که از نقاطی غیر از ایستگاه های مرزی تعیین شده وارد خاک امریکا شوند دستگیر شده و به زندان انداخته می شوند. در طی این پروسه فرزندان خانواده های پناهجو از خانواده هایشان جدا می شوند و در کمپ هایی که اصلا برای نگهداری کودکان مناسب نیست، در چادر و یا در قفس های فلزی نگهداری می شوند.

دونالد ترامپ در دفاع از این سیاست جدید می گوید که امریکا مانند اروپا اردوگاه مهاجران نیست و اجازه نخواهد داد که آمریکا به اروپایی دیگر تبدیل شود.

 لورا بوش بانوی اول پیشین آمریکا و ملانیا ترامپ به این اتفاق واکنش نشان داده اند و بسیار ابراز ناراحتی کرده اند. لورا بوش از این سیاست به عنوان “خجالت آور” نام برده است و ملانیا ترامپ میگوید که باید هرچه زودتر و از طریق قانونی به این رفتار و عملکرد پایان داده شود.

هم اکنون هزاران کودک در مرز تگزاس در مراکزی که مانند قفس های فلزی است نگهداری می شوند و اگرچه مقامات آمریکایی می گویند که غذا، لباس تمیز و مراقبت های بهداشتی در اختیار آنهاست اما جدا کردن آنها از مادران و پدرانشان این مراکز را با مسایل شدید و ناآرامی روبرو کرده است. بسیاری از این کودکان زیر ۶ سال هستند و نمی توانند از خودشان مراقبت کنند. بسیاری از فعالان حقوق کودکان و پزشکان متخصص کودک به این روند اعتراض کرده اند و می گویند جدایی فرزندان به این شکل عواقب بسیار خطرناکی برای کودکان و برای جامعه به همراه خواهد داشت.

سی بی سی در خبری از این کمپ ها، صدای گریه و زاری کودکان را پخش کرد و آن را ویران کننده خواند.

در پی این سیاست آمریکا، کانادا در حال بررسی سیاست پناهندگی خود است و اینکه آیا افرادی که از کشور ثالث امنی می آیند می توانند تقاضای پناهندگی بدهند یا نه، آنها این موضوع را نیز بررسی می کنند که آیا آمریکا را کشوری امن برای پناهندگان بدانند یا خیر.