شهروند- یک قایق ماهیگیری که به هدف گرفتن خرچنگ راهی آبهای آزاد بخش های جنوبی لابرادور شده بود توانست یک روباه قطبی کوچک را که بر روی قطعه یخی تنها و سرگردان رها شده بود نجات دهد.

الن راسل (Alan Russell) ، ساکن سنت لوئیس، می گوید که قایق ماهیگیری اش حدود ۷ کیلومتری ساحل بود که ناگهان متوجه شد شیء کوچکی بر روی یک قطعه یخ سرگردان افتاده است. با نزدیک شدن به یخ متوجه شد که آن شیء کوچک در واقع یک روباه قطبی است که بر روی یخ گیر افتاده است. خدمه ی قایق تلاش کردند که روباه را از روی تکه یخ بردارند اما روباه وحشت زده به آنها اجازه ی نزدیک شدن نمی داد. سرانجام یکی از ماهیگیران با ترفندی روباه را در آب انداخت و سریع به کمک دیگر افراد روباه را از آب بیرون کشیدند و به قول خودشان زنده شکار کردند. در ابتدای ورود به قایق روباه خیس و وحشت زده لب به غذا نمی زد و خدمه ی قایق او را خشک و گرم کردند. سپس با نزدیک شدن به بندر، روباه اشتهایش باز شد و شروع کرد به سوسیس خوردن  و همین باعث شد که کمی جان بگیرد. خدمه ی قایق از روباه برای مدت چند روز در خشکی نگهداری کردند و سعی کردند در این مدت به او غذای خوب خورانده و او را گرم نگه دارند و سپس او را در دل طبیعت رها کردند تا به محل زندگی اش بازگردد. راسل می گوید که این روباه بسیار روباه خوش شانسی است زیرا تکه یخ رها شده با توجه به سرعت باد نمی توانست به مکان اولیه اش بازگردد و امکان زنده ماندن روباه کوچک بر روی آن تقریبا صفر بود.