شهروند- بسیاری از ما عاشق داستان های پلیسی و جنایی شرلوک هولمز هستیم و سالهاست که کتابها و فیلم های این شخصیت محبوب را بی توجه به نام نویسنده مرور می کنیم و لذت می بریم. شرلوک هولمز سالیان است که خوانندگان را با شخصیت باهوش و بی نظیرش افسون کرده است و این موفقیت را مدیون خالقش آرتور کانون دویل (Arthur Conan Doyle) نویسنده ی بنام و مشهور انگلیسی است.

آرتور کانون دویل، علاوه بر داستان های جنایی در زمینه های دیگری مانند نقد ادبی و بیوگرافی نیز شهرت و قابلیت فراوان دارد.

این روزها کتابخانه ی رفرنس تورنتو به کمک یکی از کلکسیونر های آثار دویل اتاقی را به نام اتاق شرلوک هولمز درست کرده است. این اتاق که در طبقه ی پنجم کتابخانه ی رفرنس تورنتو قرار دارد از طریق مرکز کلکسیون ویژه ی Marilyn & Charles قابل دسترسی است. این اتاق به شیوه ی اتاق کار شرلوک هولمز طراحی شده است و علاقمندان می توانند علاوه بر کتابهایی که تمام دیوارهای این اتاق را پوشانده است از مجسمه ها، شطرنج و دیگر جزییات ریز این اتاق دیدن کرده و مدت زمان کوتاهی به قرن های قبل سفر کنند. بردن هرگونه آشامیدنی  و خوردنی به این اتاق ممنوع است. کتابخانه ی رفرنس تورنتو می گوید آثار گردآوری شده در این اتاق را از یک کلکسیونر به قیمت بسیار پایینی خریداری کرده است و به علاقمندان اجازه می دهد که در صورت نیاز کتابها را به خارج از اتاق برده و بیشتر بررسی و مطالعه کنند.