شهروند- دوشنبه این هفته ، ۲۵ ماه ژوئن، شش روزمانده به روز کانادا نیتان شان (Neethan Shan) مشاور شورای شهر Scarborough-Rouge River منطقه ی ۴۲ از پارک ویولا دزموند پرده برداری کرد. نیتان شان در ضمن این مراسم و سخنرانی اعلام کرد که اکنون زمان آن رسیده است تا که با الهام از ویولا دزموند به مبارزه با نژادپرستی ادامه دهیم.

 

در این مراسم دانش آموزان مدارس این منطقه از جمله مدرسه دولتی  Mary Shadd، مدرسه ی کاتولیک Sacred Heart و نمایندگانی از جامعه ی سیاه پوستان این منطقه حضور داشتند.همچنین تعدادی از دانش اموزان مدارس Afrocentric Alternative که زیر نظر آموزش و پرورش انتاریو است نیز به این مراسم آمده بودند. به گفته ی شان مکان این پارک نقش مهمی در حمایت از میراث ویولا دزموند دارد. مالورن (Malvern) یک ناحیه ی بسیار زیباست که ۹۰ درصد آن را اقلیت های نژادی تشکیل می دهند. در این مراسم دانش آموزان درباره ی خدمات ویولا دزموند و نقشش در مبارزات علیه نژادپرستی سخن گفتند و شان نیز در سخنانش بارها تاکید کرد که باید تاریخچه ی مبارزات علیه نژادپرستی در کانادا را بدانیم و کسانی را که در این راه مبارزه کرده اند بشناسیم و با تمام وجود برای ادامه راه آنها بکوشیم.