شهروند- علی شریفیان: روزنامه نشنال پست چاپ اتاوا روز دوشنبه خبر داد، پلیس تورنتو می گوید که مرگ خانم منیژه بستانی ـ خمسی بیوه ۷۸ ساله ای که آخر هفته گذشته، پیکرش در آپارتمان مسکونی اش پیدا شده، یک قتل و جنایت طراحی شده بوده است.

کارآگاه پلیس تورنتو مارک کاربون گفته روز جمعه شخص ناشناسی وارد آپارتمان این زن تنهای سالمند شده و بعد از درگیری با او،  وی را به قتل رسانده است.

مارک کاربون در کنفرانس خبری روز دوشنبه خاطرنشان کرده که من معتقدم این قتل از پیش طراحی شده بوده است. پلیس جزئیات و علت مرگ خانم بستانی ـ خمسی را توضیح نداده است. پزشکی قانونی تورنتو قرار است گزارش تخصصی اش را بعد از کالبد شکافی تهیه کند.

منیژه بستانی ـ خمسی

جسد خانم منیژه بستانی – خمسی در ساختمان شیکی در خیابان وینفورد   منطقه دان ولی پارک وی کشف شده است. این ساختمان با دوربین های مدار بسته تلویزیونی ۲۴ ساعته دیده بانی و محافظت می شود. پلیس برای پیدا کردن قاتل از ساکنان این ساختمان و همسایگان خانم بستانی خواسته اگر روز حادثه، جمعه، رفت و آمد فرد مشکوکی را دیده و یا چیزی غیرعادی به یاد می آورند، به پلیس خبر بدهند.