اگر شما هم یکی از مشتاقان فوتبال هستید و بازیها را تا به آخر دنبال می کنید شاید برایتان جالب باشد که بدانید چه تعداد پوشش بیمه ای لازم است تا ” فیفا” به کشور خاصی اجازه دهد تا میزبانی این بازی ها را متقبل شده و متقابلا هم به تیم های شرکت کننده اجازه حضور دهد. اولین بیمه نامه ای که هر یک از تیمها می بایستی داشته باشند “بیمه مسئولیت جامع” می باشد که مفاد کلی آن چنین است که اگر بر اثر هر غفلت یا عمل غیرعمدی به دیگر تیمها- تماشاچیان و افراد شخص ثالث خسارت مالی یا جانی وارد شود تا سقف مشخصی به هر زیان دیده باید غرامتش پرداخت شود. این حد معمولا برای بازی های جهانی بین ۵  تا ۱۰ میلیون دلار تخمین زده می شود.

 

پوشش بیمه ای بسیار ضروری که از الزامات است و به همین “بیمه مسئولیت جامع” اضافه می شود “بیمه جریحه دار شدن احساسات فردی- قومی و نژادی” است.

در این نوع پوشش اگر بر اثر تبلیغ یا حرف و حدیثی یا در اعلام تلویزیونی/ پلاکارتی به هر فرد یا نژادی توهین یا افترایی زده شود و آن فرد یا گروه از تیم فوتبال شکایت قانونی بنماید، تا همان سقف دلاری اعلام شده بانضمام کلیه هزینه های دادگاه، توسط شرکت بیمه، قابل پوشش خواهد بود.

پوشش بیمه ای بعدی برای تیم فوتبال بیمه حوادث/ جرح/ فوت و نقص عضو است. این بیمه نامه از زمانی که تیم برای بازیها انتخاب می شود و تمرینات شروع می گردد شروع شده و هر یک از بازیکنان تا سقف ۵ الی ۲۰ میلیون دلار بیمه می شوند و چنانچه بر اثر هر حادثه ای در حین تمرینات مصدوم/ مجروح و یا فوت نمایند، تا سقف تعیین شده در بیمه نامه به خود یا ورثه مبلغ یاد شده پرداخت می گردد.

و اما مسئولیت کشور برگزارکننده بازیها بسیار زیاد است. بایستی پوشش بیمه ای استادیوم را به طور کامل داشته باشد به این معنی که اگر بر اثر خطرات انسانی یا طبیعی خسارت یا غرامتی به تماشاچیان/اشخاص ثالث و کارکنان وارد شود، باید به طور کامل این گونه موارد را تا سقف ۵ الی ۱۰ میلیون دلار برای هر نفر پوشش دهد، در ضمن همان پوشش بیمه ای “جریحه دار شدن احساسات فردی- قومی و نژادی” را داشته باشد.

پوشش بیمه ای لازم برای خبرنگاران داخلی/ خارجی که به ضبط و پخش این بازیها اقدام می نمایند که عبارت است از “بیمه مسئولیت خبرنگاران و سایتهای خبری” تا چنانچه بر اثر هر موردی اعم از نقص فنی یا هک شدن سایتهای خبری، ایشان نتوانستند اخبار لازم را به تماشاچیان در سراسر دنیا ارسال نمایند و بر اثر این وقفه خسارات مالی فراوانی به ایشان تحمیل شد، آن موقع شرکت بیمه مربوطه موظف است تا سقف تعهدات خود این خسارات را جبران نماید.

در خاتمه لازم است خاطرنشان کرد که پوشش بیمه ای تروریسم به همه بیمه نامه های یاد شده می بایستی اضافه شود و این مورد مخصوصا در سالیان اخیر از اولویتهای فیفا می باشد.

شاد و تندرست و موفق باشید.